Ελληνικά

Εναρμονισμένα πρότυπα:

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι μια ειδική κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία καταρτίζονται από έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης ύστερα από αίτημα, γνωστό ως «εντολή», που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των ευρωπαϊκών προτύπων καταρτίζονται ύστερα από αίτημα τυποποίησης (εντολή) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναρμονισμένα πρότυπα για να αποδείξετε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Σύνδεσμος στην σελίδα εναρμονισμένων Προτύπων

 

Εθνικά Πρότυπα CYS

Τα Εθνικά πρότυπα CYS αποτελούν τυποποιητικά έγγραφα τα οποία ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν από Εθνικές τεχνικές επιτροπές τυποποίησης του CYS και του ΚΟΠΕΠ (προ του 2002).  Κάποια από τα Εθνικά πρότυπα CYS έχουν ήδη αποσυρθεί ενώ μερικά βρίσκονται ακόμη σε ισχύ.

Στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να προμηθευτούν τα εν λόγω πρότυπα.

 

Εθνικά πρότυπα CYS που βρίσκονται σε ισχύ
Εθνικά πρότυπα CYS
που βρίσκονται σε ισχύ
Αποσυρμένα Εθνικά πρότυπα CYS
Αποσυρμένα Εθνικά πρότυπα CYS

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ