Ελληνικά

Το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα προωθήσει τη δημιουργία Εθνικού Προτύπου με βάση το οποίο θα καθορίζεται το καθεστώς αδειοδότησης, πιστοποίησης και άσκησης επαγγέλματος των εγκαταστατών.

Μέχρι την εφαρμογή του προτύπου, το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τον CYS και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς θα προτείνει μια μεταβατική διαδικασία ρύθμισης του θέματος.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τον CYS για την έκδοση άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) κατά τη μεταβατική περίοδο παρατίθεται σε αρχείο πιο κάτω.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, σε πρώτο στάδιο, οι εγκαταστάτες που είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας και ταυτότητα αδειούχου μελετητή/εγκαταστάτη/συντηρητή ΔΟΙ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΤΗΚ, που είχαν εκδοθεί βάσει του Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμού ως ίσχυαν πριν αυτοί καταργηθούν, θα έπρεπε μέχρι την 30 Ιουνίου 2018 να εγγραφούν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS ακολουθώντας τη διαδικασία προσωρινής έκδοσης άδειας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης η οποία καθορίζεται από τον CYS.

Οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ και οι προσωρινές άδειες που θα εκδοθούν θα έχουν παράλληλη ισχύ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, μετά την οποία οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ θα σταματήσουν να ισχύουν. Ως εκ τούτου από την 1η Ιουλίου 2018 οι εγκαταστάσεις της Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών(ΥΕΚΟ) θα εκτελούνται μόνο από άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο προσωρινό μητρώο του CYS το οποίο θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Παρατίθεται πιο κάτω η αίτηση για έκδοση άδειας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης CYS F35.1 αλλά και η διαδικασία έκδοσης άδειας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης(ΕΕΚ) CYS P35.

Αίτηση

Αρ. ΜητρώουΌνομαΕπώνυμοΔιεύθυνσηΤηλ.Ηλ. Ταχυδρομείο
1ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99540614This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2ΚΩΣΤΑΣΝΕΟΦΥΤΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99628639
3ΣΤΕΛΙΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99905599
4ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΚΑΪΜΑΚΛΙ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ99610021This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5ΛΙΑΣΗΣΗΛΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ99650457This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6ΑΝΔΡΕΑΣΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99627578This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99328917This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΧΑΤΖΗΠΟΛΛΑΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99418897This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9
10ΣΩΤΗΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99048047This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11ΛΙΑΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99660902This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΟΙΡΟΔΟΝΤΗΣΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ96461260This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13ΠΑΥΛΟΣΑ. ΤΤΟΦΙΑΛΙΟΠΕΤΡΙ99637760
15ΜΑΡΙΟΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99584834This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16ΑΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99064100This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μ.ΟΔΥΣΣΕΩΣΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99560577
18ΠΑΥΛΟΣΚΙΤΣΗΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 383734This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΠΑΝΑΓΗΓΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22483581/ 99499427This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20ΝΕΟΦΥΤΟΣΤΣΙΓΑΡΙΣΗΣΕΡΓΑΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99625692This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21ΧΡΥΣΑΝΘΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥΤΣΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99644521This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22ΣΤΑΥΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99855884This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22024824 /99303619This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22024824 /99495633This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥΑΛΕΘΡΙΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ99515686
26ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22515545/96551888This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΗΜΕΝΕΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99492388This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28ΕΠΙΦΑΝΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΑΓΥΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99634137This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29ΑΝΤΡΕΑΣΛΟΙΖΟΥΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99803342This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30TΡΥΦΩΝΣΩΦΡΟΝΙΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99343262
31ΙΑΚΩΒΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99216440This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32ΚΩΣΤΑΣΚΟΛΟΚΑΣΗΣΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99686268This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33ΑΝΤΡΕΑΣΙΩΑΝΝΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99618846This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34ΧΡΙΣΤΟΣΤΙΓΓΙΡΗΣΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99331991This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35ΝΕΟΦΥΤΟΣΝΕΟΦΥΤΟΥΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99438811This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36ΑΛΕΞΗΣΚΟΥΜΑΛΛΟΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99526092This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37ANAΣΤΑΣΗΣΘΕΟΧΑΡΟΥΣΤΣΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99457817This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38ΛΑΜΠΡΟΣΗΛΙΟΦΩΤΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99463076
39ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΥΦΟΥΝΗΣΟΥ Λ/ΣΙΑ99620014This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99694761This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41ΚΥΡΙΑΚΟΣΣΚΟΥΡΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99643985This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42ΑΝΤΡΕΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Λ/ΣΙΑ99863102This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99643632 /22515545This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44ANΤΡΗΕΥΘΥΜΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99511014This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45ΣΤΕΛΙΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22515545 /96551333This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Λ/ΣΙΑ99598770This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47ΑΝΤΩΝΗΣΣΟΥΛΗΣΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ99570839
48ΑΝΤΡΕΑΣΗΡΑΚΛΕΟΥΣΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99459915
49ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΣΑΓΚΑΡΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ
50ΚΥΠΡΟΣΤΣΑΓΚΑΡΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ22439080 /99544828
51ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99628392
52ΧΡΙΣΤΟΣΖΕΝΙΟΥΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22480104 /99614233
53ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΡΟΠΑΠΑΣΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99622468
54XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΓΕΡΟΠΑΠΑΣΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99308199This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
55ΑΝΤΩΝΗΣΓΕΡΟΠΑΠΑΣΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ24424766/99847726This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56ΝΙΚΟΣΧΑΜΑΤΣΟΣΛΑΡΝΑΚΑ99545445This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57ΣΚΕΥΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99560921This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΟΡΚΟΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99407111This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59ΦΑΝΟΣΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ22311234 /99421949This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
60ΑΝΤΡΕΑΣΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥΚΛΗΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99538112This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61ΜΙΧΑΛΗΣΚΟΚΚΙΝΟΣΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99417138This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62ΑΝΤΡΕΑΣΚΟΚΚΙΝΟΣΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99681755This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99483218This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64ΦΑΝΟΣΠΑΝΤΖΗΣΜΕΝΕΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99426701This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΥΠΕΡΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99420556This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
66ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΙΤΑΣΚΑΙΜΑΚΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22877950/99467750This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99664721/22387872This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
68ΙΩΑΝΝΗΣΤΣΕΡΙΩΤΗΣΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99418554This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69ΣΩΤΗΡΗΣΦΛΟΥΡΗΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99432723/22383934This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
70ΑΝΔΡΕΑΣΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99866371/99653394This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
71ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΥΛΕΝΤΡΟΣΚΙΤΙ ΛΑΡΝΑΚΑ24426203/99426203
72ΟΜΗΡΟΣΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99635675
73ΑΝΔΡΕΑΣΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22515545/99643631This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
74ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΥΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99639386
75ΑΝΔΡΕΑΣΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99556530This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
76ΑΝΔΡΕΑΣΜΙΧΑΗΛΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99604101This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
77ΧΡΗΣΤΟΣΛΟΙΖΟΥΓΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99630936This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
78ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99121191
79ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99559442
80ΣΩΤΗΡΗΣΓΙΑΠΑΤΟΣΓΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99457227This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
81ΣΠΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ99639038/23922484This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
82ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΦΙΤΗΣΤΣΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99490685This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
83ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΝΑΡΗΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99643753This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
84ΜΑΡΙΟΣΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99623795This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
85ΝΙΚΟΛΑΣΚΟΝΟΜΟΥΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22385840/99330644This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
86ΜΑΡΙΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΥΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22542701/99663099This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
87ΓΙΑΝΝΟΣΛΟΥΚΑΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ22424798/99652842This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
88ΜΑΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΥΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99698979This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
89ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΥΚΛΗΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99623918This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
90ΠΑΝΙΚΟΣΠΑΝΑΓΗΚΑΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99618268This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΗΤΣΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99611547
92ΣΑΒΒΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99609859This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
93ΚΛΕΛΙΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99816374This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
94ΑΛΕΞΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99791116This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
95ΓΙΩΡΓΟΣΤΤΟΦΑΣΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99564451This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
96ΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99427150This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
97ΝΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΔΗΣΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99611562This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
98SHABANHALILΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99666140/22523472This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
99ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99616745This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
100ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΓΙΩΤΗΣΚΑΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99412247This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
101ΙΑΚΩΒΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99694180This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
102ΞΕΝΙΟΣΤΕΡΕΠΕΗΣΛΥΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99598826This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
103ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΡΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99578602This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
104ΔΑΜΙΑΝΟΣΔΑΜΙΑΝΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99635769/22822549
105ΜΙΧΑΛΗΣΠΑΦΙΤΗΣΨΙΜΟΛΟΦΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99402048This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
106ΑΝΤΩΝΗΣΠΑΥΛΙΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99627410This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
107ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΟΤΡΟΦΟΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ96391096This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
108ΜΙΧΑΗΛ-ΖΕΝΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99533536This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
109ΧΡΗΣΤΟΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥΑΡΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99660020This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
226ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΕΟΦΥΤΟΥΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 124699This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
110ΜΙΧΑΛΗΣΛΥΣΑΝΔΡΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99429452This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
111ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΔ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΨΕΥΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ96551877This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
112ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99489945This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
113ΚΡΑΣΜΙΡΑΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ99671314This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
114ΙΩΑΚΕΙΜΝΕΟΦΥΤΟΥΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ96661801This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
115ΕΥΡΟΣΚΩΣΤΑΠΑΦΟΣ99632635/26935994evros.milliams @cytanet.com.cy
116ΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99511161This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
117ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΥΨΕΥΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ99479260/22532065This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
118ΣΤΕΦΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99658468This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
119ΝΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99414096This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
120ΑΓΓΕΛΟΣΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99685279This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
121ΚΑΛΟΥΔΗΣΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99360270/22270597This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
122ΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99541964
123ΓΙΩΡΓΟΣΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ
124ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΒΡΑΑΜΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99643453This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
125ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΜΑΤΣΗΣΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99474637
126ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΣΙΑΚΚΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99521980
127ΝΙΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΖΑΚΑΚΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99302997
128ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΟΜΗΔΟΥΣΣΩΤΗΡΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 856899This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
129ΛΕΟΝΤΙΟΣΚΑΤΣΑΡΗΠΕΡΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 688657
130AΝΔΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 429615 / 22 532164This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
131ΖΗΝΩΝΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥΑΚΑΚΙ Λ/ΣΙΑ99 625499
132ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΥΠΕΠΙΑΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 410592 / 24 81377This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
133ΆΘΩΣΧΡΙΣΤΟΦΗAΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 343320This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
134ANΔΡΕΑΣΑΔΑΜΟΥΤΣΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 650386
135ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΡΩΣΣΙΔΗΣΑΚΑΚΙ Λ/ΣΙΑ99 623756 / 22 822082This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
136ΣΠΥΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 996898This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
137ΘΩΜΑΣΜΙΤΑΣΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 634859This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
138ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 610096
139ΑΝΔΡΕΑΣΛΑΡΚΟΥΠΥΛΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99573045This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
140ΕΥΑΓΟΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΥΟΜΟΝΟΙΑ99581701This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
141ΓΙΑΝΝΗΣΔΡΥΑΔΗΣΛΕΜΕΣΟΣ99 477747This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
142ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 422293
143ΤΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΛΕΜΕΣΟΣ99 425329 / 25 750004
144ΧΡΥΣΑΝΘΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΥΚ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ25 399411 / 99 660830
145ΑΧΙΛΛΕΑΣΔΗΜΟΦΑΝΟΥΣΛΕΜΕΣΟΣ99 638436This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
147ΣΩΤΗΡΗΣΚΟΥΤΣΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99885290This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
148ΑΝΔΡΕΑΣΧΑΡΗΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99456153This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
149ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΡΗΛΕΥΚΩΣΙΑ99423673This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
150ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΟΥΠΕΝΚΟΚΟΛΟΣΣΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99554675This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
151ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΚΟΥΤΑΣΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99524035This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
152ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 494198This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
153ΓΡΗΓΟΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99651793
154ΑΝΔΡΕΑΣΚΚΟΥΤΑΣΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ99640225This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
155ΣΤΕΛΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΕΚΑΛΗ ΛΕΜΕΣΟΣ99606119This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
156ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΤΑΛΑ ΠΑΦΟΣ99699441This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
157ΠΕΤΡΟΣΠΕΤΡΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99192674This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
158ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΩΦΡΟΝΙΟΥΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99684813This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
159ANΤΩΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΥΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ99 470276
160ΠΑΝΙΚΚΟΣΧΟΙΡΑΣΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 684377
161ΘΕΟΔΩΡΟΣΧΗΡΑΣΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 490511
162ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΡΥΟΣΑΥΓΟΡΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 420924This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
163ΜΑΡΙΟΣΣΤΑΥΡΟΥΑΥΓΟΡΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 613868
164ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΧΡΙΣΤΟΦΗΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 514919
165ΑΝΔΡΕΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΤΣΕΡΙ Λ/ΣΙΑ99 357579This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
166ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΤΣΙΑΣΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 330140This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
167ANTHONYO' BRIENLIOPETRI FAMAGUSTA99 613442
168ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 625225This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
169ΛΕΝΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 477901
170ΗΡΟΔΟΤΟΣΜΙΧΑΗΛΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 579673/23 741781This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
171ΣΟΦΟΚΛΗΣΚΥΡΙΑΚΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 622757/ 97 648080
172ΑΝΔΡΕΑΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 454277This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
173ΜΙΧΑΛΗΣΚΟΥΣΚΟΥΛΛΗΣΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 658340This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
174ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΩΛΩΜΟΥΑΥΓΟΡΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 640256
175ΝΙΚΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΙΟΠΕΤΡΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 567097
176ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΚΟΥΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 629887
177ΘΩΜΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 625224This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
178ΓΙΩΡΓΟΣΤΑΠΟΛΟΣΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 577853
179ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΤΕΜΙΟΥΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 627983
180ΛΟΥΚΑΣΠΑΝΑΓΗΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 637935
181ΑΝΤΡΕΑΣΣΚΟΡΔΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 658312
182ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 460964
183ΠΕΤΡΟΣΤΑΠΟΛΟΣΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 622143
184ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΚΑΤΣΟΥΡΟΜΑΛΛΗΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 605483
185ΠΑΝΙΚΚΟΣΜΑΚΡΗΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 576746
186ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΚΟΥΣΙΗΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 470930
187ΓΡΗΓΟΡΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 523184
188ΑΝΤΡΕΑΣΚΑΡΕΣΙΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 648090
189ΠΕΤΡΑΚΗΣΠΕΤΡΟΥΑΥΓΟΡΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 453075
190ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΣΜΑΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 637338
191ΠΙΕΡΗΣΠΙΕΡΗΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 532580
192ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΑΥΓΟΡΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 648062
193ΙΑΚΩΒΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 370128
194ΑΝΤΡΕΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΑΧΕΡΙΤΟΥ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 658112
195ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΑΚΩΒΟΥΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 499122This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
196ΑΝΔΡΕΑΣΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 468028
197ΑΝΤΡΕΑΣΒΑΣΟΥΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 454888
198ANTΩΝΗΣΜΕΛΕΤΗΣΣΩΤΗΡΑ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 320483
200ΙΑΚΩΒΟΣΚΟΥΜΗΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 420827
201ΛΕΩΝΙΔΑΣΛΕΩΝΙΔΑΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜ/ΣΤΟΣ99 436790 / 23 825222
202ΑΝΔΡΕΑΣΠΟΛΥΔΩΡΟΥΑΓΙΑ ΦΥΛΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 490723
203ΓΙΩΡΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 878744
204ΚΥΠΡΟΣΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 219346/22 499346This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
205ΣΤΕΛΙΟΣΙΩΑΝΝΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 659441This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206ΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 771399This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
207ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΕΡΒΟΥΑΓΙΑ ΦΥΛΑ ΛΕΜΕΣΟΣ96 474073This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
208ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ95 983063This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
209ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΟΛΥΔΩΡΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99823672This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
210ΜΠΟΡΙΣΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣΑΚΡΟΠΟΛΗ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 667683This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
211ΑΝΔΡΕΑΣΚΩΣΤΕΑΣΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ96 457605This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
212ΜΙΧΑΛΗΣΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΜΟΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 302830This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
213ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥΑΡΕΔΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 698079This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
214ΑΝΔΡΕΑΣΗΛΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ99 492348This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
215ΣΩΚΡΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΜΑΜΜΑΡΙ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 216900This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
216ΑΝΔΡΕΑΣΟΛΥΜΠΙΟΣΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99660271
217ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΑΜΠΟΡΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 620709This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
218ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΓΓΕΛΗΛΑΡΝΑΚΑ99 654735This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
219ΓΙΩΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΥΠΥΛΑ, ΛΑΡΚΑΚΑ99 482041This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
220ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 826219This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
227ΓΡΗΓΟΡΗΣΓΙΑΝΝΑΚΗΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 684204/22 347368This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
228ΜΑΡΙΟΣΣΑΒΒΑΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 420446This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
229ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99640038
230ΠΑΥΛΟΣΤΥΡΙΜΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99620854This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
232ΣΤΗΒΕΝΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣΠΥΛΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99665436This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
233ΣΑΒΒΑΣΣΑΒΒΑΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ99410224This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
234ΔΗΜΗΤΡΗΣΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 513797This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
235ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΟΥΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΦΟΣ99 424458This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
236ΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΥΡΗΕΜΠΑ, ΠΑΦΟΣ99 449743This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
237ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΦΟΣ99 466909This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
238ΒΑΓΓΕΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΥΠΑΦΟΣ99 428417
239ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥΧΛΩΡΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ95 110958This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
240ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ99 423828This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
241ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΣΙΚΚΟΥΡΑΣΥΨΩΝΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 532521This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
242ΧΡΗΣΤΟΣΧΡΙΣΤΟΦΗΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ99 409004This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
244ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΥΧΛΩΡΑΚΑ ΠΑΦΟΣ99 410812
245ΝΕΟΦΥΤΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΥΑΧΕΛΕΙΑ ΠΑΦΟΣ99 675177
246ΗΛΙΑΣΜΕΤΑΞΑΣΠΑΦΟΣ99 454189
247ΤΑΣΟΣΘΕΟΦΑΝΟΥΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ99 647013
248ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΘΕΟΦΑΝΟΥΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ99 669877
249ΧΡΥΣΑΝΘΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΥΤΙΜΗ ΠΑΦΟΣ99 445239This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
250ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ99 442539
251ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΥΜΕΣΟΦΗ ΠΑΦΟΣ99 443877This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
252ΣΑΒΒΑΣΦΙΛΙΠΠΟΥΠΑΦΟΣ99 632996
253ΣΑΒΒΑΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΠΑΦΟΣ99 845523
254ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΠΑΦΟΣ99 632761
276ΜΑΡΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 421627This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
255ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΚΑΜΠΟΥΡΗΣΓΕΡΟΣΚΥΠΟΥ ΚΟΛΩΝΗ ΠΑΦΟΣ99 344296This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
256ΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ99 408596
258ΑΝΤΡΕΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΥΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΦΟΣ99 628125
259ΑΛΕΞΗΣΙΩΑΝΝΟΥΜΕΣΟΦΗ ΠΑΦΟΣ99 574211
260ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΦΟΣ96 848090
261ΠΕΤΡΟΣΠΕΤΡΟΥΓΙΟΛΟΥ ΠΑΦΟΣ99 482765This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
262ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚΟΙΛΗ ΠΑΦΟΣ99 454134
263ΚΛΕΙΤΟΣΤΡΥΦΩΝΟΣΠΑΦΟΣ95 156365 / 99 578233
264ΜΑΡΙΟΣΝΕΟΦΥΤΟΥΠΑΦΟΣ99 567563
267ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 436314This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
268ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΥΡΓΟΥΔΗΣΠΑΦΟΣ99 426003
269ΜΙΧΑΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥΚΟΝΙΑ ΠΑΦΟΣ99 625024
270ΧΡΙΣΤΟΣΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥΠΑΦΟΣ99 412620This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
271ΓΙΩΡΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΥΑΝΑΡΙΤΑ ΠΑΦΟΣ99 632058
272ΟΜΗΡΟΣΨΑΛΤΑΣΠΕΓΕΙΑ ΠΑΦΟΣ99 356834This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
273ΑΝΤΡΕΑΣΠΑΠΑΔΑΜΙΑΝΟΥΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ99 339144This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
274ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΥΑΓΕΛΛΟΥΠΑΦΟΣ99 882871This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
275ΣΩΤΗΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΜΑΛΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 696387
278ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΙΟΣΝΗΣΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 395343This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
277ΡΕΝΟΣΑΝΔΡΕΟΥΠΑΦΟΣ99 544210This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
276ΜΑΡΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 421627This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
279ΜΑΡΙΑΦΡΑΓΚΟΥΔΗΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 784753
280ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 841114
281ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 895485This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
282ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΜΑΚΛΗΣΓΕΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 491982This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
283ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΠΠΑΣΠΥΛΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ99 408774This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
284ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΑΣΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ99 570509This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
285ΧΡΗΣΤΟΣΠΙΤΣΙΛΛΗΣΔΑΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 374921This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
286ΣΩΤΗΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΥΠΥΛΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ99 337810
287ΑΛΕΚΟΣΑΚΟΝΑΣΚΙΤΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ9 485901This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
266ΑΝΔΡΕΑΣΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΠΑΦΟΣ99 632558
288ΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΑΪΜΑΚΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 241351This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
290ΜΑΡΙΟΣΚΗΜΗΤΡΗΣΟΡΜΗΔΕΙΑ99 654869
291ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 616957 / 24 662210
292ΧΡΙΣΤΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΛΥΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 659553This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
293ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΟΥΖΟΥΚΚΗΛΑΡΝΑΚΑ99 648272
294ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΥΠΡΙΑΝΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 403393This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
295ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΣΟΥΚΚΑΣΚΟΡΝΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ99 650317
296ΑΝΔΡΕΑΣΣΑΒΒΑΚΙΤΙ ΛΑΡΝΑΚΑ99 607159
297ΝΙΚΟΣΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 682705
298ΛΟΙΖΟΣΑΝΤΩΝΑΚΗΛΑΡΝΑΚΑ99 656993
299ΧΡΙΣΤΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 552337This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
300ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΜΥΡΙΛΛΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 301585
301ΧΑΜΠΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΟΡΟΚΛΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ99 995514This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
303ΚΩΣΤΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΟΡΜΗΔΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 414419
304ΣΤΑΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΥΟΡΟΚΛΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ99 659188
305ΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 422435This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
306ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΟΥΟΡΜΗΔΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 684590
307ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΑΡΝΕΡΟΥΟΡΟΚΛΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ99 654945 / 24645256
309ΣΠΥΡΟΣΚΗΜΗΤΡΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 634610info@spyroskimitris
310ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔΕΣΠΟΤΗΣΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 616881
312ΜΑΡΙΟΣΚΥΠΡΙΑΝΟΥΑΒΔΕΛΛΕΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑ97 687493This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314ΑΝΤΩΝΗΣΚΗΜΗΤΡΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 344300info@spyroskimitris
315ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 498085
316ΜΑΡΙΝΟΣΠΑΜΠΟΥΡΗΣΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 474125 / 22 105542This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
317ΑΝΔΡΕΑΣΚΑΤΖΙΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 586781This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
318ΜΑΡΙΟΣΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 511403This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
319ΜΙΧΑΛΗΣΑΡΤΕΜΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ96 440744 / 22 876635This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
320ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 333772This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
321ΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΥΑΝΘΟΥΠΟΛΗ/ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 440603 / 22 800301This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
322ΛΑΖΑΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 650431 / 99 498009
323ΙΑΚΩΒΟΣΙΑΚΩΒΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 446997This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
324ΜΑΡΙΟΣΠΛΑΚΩΤΑΣΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 884934This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
325ΣΑΒΒΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 335970
326ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣΠΙΕΡΗΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 628653
327ΓΡΗΓΟΡΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 474775This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
328ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 660949This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
330ΜΙΧΑΛΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 413995This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
331ΜΟΔΕΣΤΟΣΠΑΟΣΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 388023This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
332ΠΑΝΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 439468
333ΑΝΔΡΕΑΣΠΕΤΣΑΣΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 521460This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
335ΠΕΤΡΟΣΠ. ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 609744This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
336ΜΙΧΑΛΗΣΜΙΧΑΗΛΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ99 493997This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
337ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 306128This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
338ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΙΔΗΣΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, ΠΑΦΟΣ99 603258
339ΑΛΕΞΗΣΣΙΑΓΓΑΡΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99 389244This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
340ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΣΙΑΓΓΑΡΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99 520297
341ΙΑΚΩΒΟΣΓΙΑΚΟΥΜΗΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 576627This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
342ΝΙΚΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 888399This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
343AΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 828600This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
344ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΣΣΙΑΣΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Λ/ΣΙΑ99 570712
345ΣΩΤΗΡΗΣΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 609594This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
346ΝΙΚΟΣΛΥΣΑΝΔΡΟΥΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 662070
347ΓΡΗΓΟΡΗΣΚΟΥΜΠΑΡΟΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 410952This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
348ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΙΑΝΝΟΥΑΓΡΟΚΗΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 427161This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
349ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΑΓΡΟΚΗΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 663516This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
350ΣΑΒΒΑΣΓΙΑΝΝΟΥΑΓΡΟΚΗΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 527177This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
351MΑΡΙΝΟΣΙ. ΠΑΛΑΖΗΣΛΕΜΕΣΟΣ99 516293This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
352ΗΛΙΑΣΧΡΙΣΤΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 625356This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
353ΕΛΕΝΑΝΑΘΑΝΑΗΛΒΟΡΟΚΛΗΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ96 470001This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
354AΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΝΑΚΑ99 648178
355ΧΡΙΣΤΟΣΜΙΤΑΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 542501This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
356ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 640089
357ΑΝΔΡΕΑΣΗΛΙΑΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 626578This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
358ΜΑΡΙΟΣΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΚΟΝΙΑ ΠΑΦΟΣ99 554950This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
359ΦΩΤΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ99 499479This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
363ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΖΑΦΑΝΙΩΤΗΣΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 790082
365ΑΝΔΡΕΑΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥΠ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 642391This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
360ΑΘΗΝΟΥΛΑΕΛΛΗΝΑΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 668786 / 22879613This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
361ΚΥΡΙΑΚΟΣΖΙΝΙΕΡΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 620349 / 22 879613This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
366ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 667506This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
362ΣΤΑΥΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΥΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 073806 / 99 383777This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
367ΠΑΝΙΚΟΣΝ.ΑΓΙΟΜΑΜΗΤΗΣΛΕΜΕΣΟΣ99 692222 / 25 381977
368ΝΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΚΑΨΑΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 444980This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
369ΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΣ99 608454This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
370ΑΘΑΝΑΣΗΣΖΟΡΝΑΣΚ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 414464This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
371ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 604477 / 25 333925This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
373ΝΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΓΙΑ ΦΥΛΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 648465 /25 817130This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
374ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΑΛΑΣΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 495514
375ΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 462211 / 22 494145
376ΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΑΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 569453
377ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ97 871126
378ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛΥΤΡΑΣΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 339276
379ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΚΕΛΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 634176This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
380ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΚΕΛΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 437272
381ΜΙΧΑΛΗΣΠΠΕΚΡΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 572053
382ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΟΥΛΛΟΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ99 558766
383ΗΛΙΑΣΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣΟΡΜΗΔΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ96 382222
384ΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑ99 562812
385ΓΙΑΝΝΟΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ96 545652
386ΖΗΝΩΝΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΥΠΑΦΟΣ99 546176
387ΜΑΡΙΟΣΝΕΟΦΥΤΟΥΠΑΦΟΣ99 744799This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
388ΒΑΣΙΛΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΓΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 495586This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
390ΣΑΒΒΑΣΣΑΒΒΑΑΧΕΛΕΙΑ ΠΑΦΟΣ99 411609
391ΘΩΜΑΣΚΩΣΤΑΖΑΚΑΚΙ ΛΕΜΕΣΟΣ96 397272This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
392ΠΑΝΙΚΟΣΙΩΑΝΝΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 603846
393ΦΟΙΒΟΣΤΣΟΛΑΚΗΣΑΝΑΓEΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 435011This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
394ΜΑΡΙΟΣΖΗΝΩΝΟΣΠΑΦΟΣ99 566033This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
395ΒΑΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 525945This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
396ΧΡΙΣΤΟΣΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣΠΙΣΣΟΥΡΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 638023This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
397ΚΥΡΙΑΚΟΣΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 681874 / 25 811878This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
398ΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 441762This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
399ΑΝΔΡΕΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 849986This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
400ΑΝΔΡΕΑΣΕΥΤΥΧΙΟΥΑΓ.ΦΥΛΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 626384
401ΠΡΟΚΟΠΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 445645
402ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣΚΟΛΟΣΣΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 545104
403ΦΙΛΙΠΠΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 485158This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
404ΘΩΜΑΣΨΥΛΛΟΥΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 741806This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
405ΠΑΝΙΚΟΣΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 649875
407ΑΝΔΡΕΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 331237This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408ΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 636487This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
409ΒΑΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 468916
410ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΥΛΕΜΕΣΟΣ99 661741
411ΑΝΔΡΕΑΣΚΑΥΚΑΔΙΡΗΣΛΕΜΕΣΟΣ99 656073This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
412ΙΩΑΝΝΑΤΣΙΕΛΕΠΗΚΟΛΟΣΣΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 341683This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
413ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥΛΛΗΛΕΜΕΣΟΣ96 699181 / 25 014545This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
414ΜΙΧΑΛΑΚΗΣΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ25 728600 / 99 666655This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
417ΑΝΔΡΕΑΣΜΥΛΩΝΑΣΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 645530This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
418ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΟΥΖΟΥΚΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 328601
419ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗΣΜ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 662678 / 25 754510This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
421ΑΝΤΡΕΑΣΒΑΛΑΝΙΔΗΣΚ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 661692 / 97 637573 / 25 710621
423ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣΛΕΜΕΣΟΣ99 444860 / 25 816000This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
426ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΖΗΝΩΝΟΣΠΑΦΟΣ99 632828
427ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΙΤΙΔΗΣΖΑΚΑΚΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 540384 / 25 716642This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
429ΜΑΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 009501This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
430ΑΝΔΡΕΑΣΚΡΗΤΙΩΤΗΣΠΑΦΟΣ99 564606This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
431ΟΜΗΡΟΣΚΡΗΤΙΩΤΗΣΠΑΦΟΣ99 683180This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
435ΣΤΕΛΛΑΚΑΜΠΟΥΡΗΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ97 795585This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
436ΣΤΕΛΙΟΣΔΕΝΙΩΤΗΣΛΥΜΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 778021This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
439ΧΑΡΗΣΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ99 390969This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
440ΝΙΚΟΣΤΙΝΕΝΤΗΣΛΑΡΝΑΚΑ99 304655This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
446ΑΡΓΥΡΗΣΑΓΑΠΙΟΥΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ25 878380 / 99 564030This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
447ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΥΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 662145 / 25 721818This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
441ΛΕΥΤΕΡΗΣΛΟΥΒΙΑΣΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ99 624551This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
448ΜΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΗΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 462800
452ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ99 330000This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
453ΝΕΟΦΥΤΟΣΝΕΟΦΥΤΟΥΜΟΝΗ ΛΕΜΕΣΟΣ99 458720This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
454ΒΑΣΙΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΖΥΓΙ ΛΑΡΝΑΚΑ99 630185 / 24 817272This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
455ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΜ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 604888This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
456ΜΑΡΙΟΣΠΑΪΣΗΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 526002This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
207ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΕΡΒΟΥΑΓΙΑ ΦΥΛΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ96 474073This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
457ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΗΜ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ99 413190This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
458ΣΩΤΗΡΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΚΟΛΟΣΣΙ ΛΕΜΕΣΟΣ99 431919
459ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΔΡΕΟΥΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ99 882911This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.