Πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2019

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2019: