Ελληνικά

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία

*του Ιωσήφ Καρή,

Λειτουργού Τυποποίησης CYS

Το eCall (αυτόματη ηλεκτρονική κλήση) είναι ένα σύστημα εγκατεστημένο σε όλα τα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κατασκευασμένα μετά το Μάρτιο του 2018, το οποίο καλεί αυτόματα και δωρεάν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η τεχνολογία του eCall στοχεύει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος e-call μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το κέντρο εκτάκτων κλήσεων για επείγοντα περιστατικά στην Αστυνομία θα λαμβάνει δεδομένα για την ακριβή γεωγραφική θέση του σημείου του συμβάντος και θα ανοίγει άμεσα ένα ασφαλές κανάλι για φωνητική επικοινωνία του εμπλεκομένου οχήματος με τον χειριστή του «112».

Ως αποτέλεσμα της λήψης της γεωγραφικής θέσης του οχήματος που εμπλέκεται σε δυστύχημα, θα είναι η άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας/Ασθενοφόρου, εκεί και όπου χρειάζεται, ειδικά στις περιπτώσεις δυστυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς. Η άμεση ανταπόκριση τις πρώτες κρίσιμες στιγμές της σύγκρουσης είναι ζωτικής σημασίας για τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) προκειμένου το σύστημα eCall να λειτουργεί σωστά και να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και ομάδες παρέμβασης) είναι σημαντικό να ανατεθεί το εύρος αριθμών +882 και +883 σε όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα και οι κλήσεις να μεταδίδονται στους χειριστές τηλεφωνικών κέντρων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της υπηρεσίας eCall, οι ρυθμιστικές αρχές και οι πάροχοι δικτύων τηλεφωνίας ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί από την ITU είναι σε λειτουργικό στάδιο και δρομολογούνται σε δημόσια δίκτυα.

Αρκετοί εθνικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών παρέχουν ήδη σε λειτουργία το εύρος αριθμών +882 και +883, αλλά για να καταστούν επιτυχία οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης εντός του αυτοκινήτου, οι αριθμοί αυτοί πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους παρόχους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αρκετοί Εθνικοί Φορείς Χωρών έχουν κοινοποιήσει στην ΙΤU ότι χρησιμοποιούνται και είναι σε λειτουργικό στάδιο τα ακόλουθα εύρη αριθμών για το eCall: 883 130, 882 39 και 882 37. Υπηρεσίες η Οργανισμοί που χρησιμοποιούν πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί από την ITU για την τεχνολογία eCall ή παρόμοιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντός αυτοκινήτου καλούνται να ζητήσουν από την ITU να δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες και το εύρος αριθμών που χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό η όλη οργάνωση για μια αποτελεσματική λειτουργία αυτόματης κλήσης από όχημα προς φορείς άμεσης ανταπόκρισης να τεθεί κάτω από την αιγίδα της (ITU).

Στην Κύπρο το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τη στενή συνεργασία του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της υπηρεσίας “eCall”.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεως Εκτάκτου Ανάγκης (PSAP), για τον χειρισμό των κλήσεων “eCall”, είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, το οποίο έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα. Ακόμα ένα εφεδρικό PSAP για την υπηρεσία “eCall” έχει εγκατασταθεί στη νέα Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι η αρμόδια διεθνώς αναγνωρισμένη και αξιόπιστη για την προώθηση των Τηλεπικοινωνιών στον πλανήτη μας.

Η Τυποποιητική εργασία για θέματα αρίθμησης διευθύνεται από την ομάδα μελέτης ITU-T 2 (Operational Aspects). Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκχώρηση αριθμών κάτω από τα εύρη αριθμών +882 και +883, αναπτύχθηκαν από την εν λόγω επιτροπή και είναι δημοσιευμένα στο διεθνές πρότυπο ITU E.164.1.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως πλήρες μέλος της Διεθνούς ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβάνει ενεργό μέρος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό. Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Η χώρα μας ενημερώνεται και συμβαδίζει με τις νέες αυτές τεχνολογίες.

https://news.itu.int/why-itu-assigned-numbering-ranges-are-critical-to-road-safety/

Αρθρογραφία

*του Γιάννη Βασιάδη,

Λειτουργού Τυποποίησης

 Στο σημερινό «υπέρ-συνδεδεμένο» σύγχρονο κόσμο μας, η ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών δεν αφορά μόνο τα δεδομένα μας, αλλά στην ουσία οτιδήποτε «κινείται» - συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων. Στον τομέα της μεταποίησης, ενδεχόμενες  κακόβουλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή δυσλειτουργίες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα να έχουν αντίκτυπο τόσο στην παραγωγή και όσο και στους ανθρώπους.

Οι διαδικασίες παραγωγής στην έξυπνη μεταποίηση (smart manufacturing), βασίζονται στη χρήση δικτυωμένων μηχανών οι οποίες αξιοποιούν το διαδίκτυο και τη ψηφιακή τεχνολογία, επιτρέποντας έτσι την αδιάλειπτη ολοκλήρωση της παραγωγής. Αυτό διευκολύνει επίσης τον εξ αποστάσεως έλεγχο παραμέτρων, όπως η ταχύτητα, η ισχύς και η θερμοκρασία. Τα επακόλουθα οφέλη είναι πολλά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρακολούθησης της χρήσης, των επιδόσεων και της βελτίωσης της απόδοσης. Από την άλλη όμως επαυξάνεται ο κίνδυνος απειλών για την ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.

Η αύξηση της ταχύτητας ή της ισχύος μιας μηχανής σε επικίνδυνα επίπεδα, ή η μείωση των θερμοκρασιών μαγειρέματος για την αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, είναι μερικά μόνο παραδείγματα όπου οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο όχι μόνο είναι ικανές να διαταράξουν ή ακόμα και να διακόψουν τη διαδικασία παραγωγής, αλλά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα για στους κατασκευαστές μηχανημάτων και να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν και να μετριάσουν τους κινδύνους αυτούς, η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 199 «Safety of Machinery» σε πλήρη συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 114 , έχουν εκπονήσει τη νέα Τεχνική Έκθεση (Technical Report) CEN ISO/TR 22100-4 «Safety of machinery – Relationship with ISO 12100 – Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber security) aspects». Αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο του θεμελιώδους προτύπου για την ασφάλεια των μηχανών, ΕΝ ISO 12100:2010 «Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction» το οποίο καθορίζει τα θεμελιώδη στοιχεία για την εκτίμηση επικινδυνότητας, την ανάλυση των κινδύνων και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης.

Με επίκεντρο την πρώτη στιγμή που ένα μηχάνημα διατίθεται στην αγορά – όπως ακριβώς απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα – η Τεχνική Έκθεση παρέχει ουσιαστική και πρακτική βοήθεια στους κατασκευαστές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων από πιθανές κυβερνο-επιθέσεις.

Η ασφάλεια των μηχανών και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρ’ όλον ότι διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τους στόχους, τις μεθόδους και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, εν τούτοις κατά τις διαδικασίες μεταποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Έτσι όπως υποδεικνύει και η Τεχνική Έκθεση, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δεν αντιπροσωπεύουν πρόσθετο κίνδυνο σε σχέση με την ασφάλεια των μηχανημάτων και, ως εκ τούτου, ούτε και για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μηχανήματα. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν είτε απλώς να αλλοιώσουν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται είτε να τα απενεργοποιήσουν εντελώς. Για το λόγο αυτό, πριν από την εξέταση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συνιστάται στους κατασκευαστές μηχανημάτων να διενεργούν εκτίμηση κινδύνου για την ασφάλεια των μηχανημάτων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12100.

Ως δεύτερο βήμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ελέγχουν και, εάν είναι αναγκαίο, να προσαρμόζουν τις εγγενείς λύσεις ασφάλειας και τα συμπληρωματικά τεχνικά μέτρα προστασίας (όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτύπου EN ISO 12100), λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης οποιασδήποτε βλάβης που σχετίζεται με την ασφάλεια.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν μια μεταβαλλόμενη δυναμική απειλή καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας μηχανής ή ενός συστήματος. Ως εκ τούτου, τα κατάλληλα ή απαιτούμενα μέτρα πρέπει επίσης να προσαρμόζονται συνεχώς. Ωστόσο, η επιρροή των κατασκευαστών μηχανημάτων περιορίζεται στη φάση της ανάπτυξης και του σχεδιασμού, έως τη στιγμή κατά την οποία το μηχάνημα διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά. Γι’ αυτό, η Τεχνική Έκθεση περιέχει πρακτικές συστάσεις προς τους κατασκευαστές για τα ακόλουθα επίπεδα δράσης:

  • Επιλογή κατάλληλων κατασκευαστικών στοιχείων (υλισμικό, λογισμικό): Τα μέρη της μηχανής που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιθανοί στόχοι για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύγχρονο επίπεδο ασφάλειας στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ευπάθεια τους σε κυβερνο-επιθέσεις.
  • Ανάπτυξη και σχεδιασμός του συνόλου της μηχανής: Ο κατασκευαστής θα πρέπει να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που μειώνουν τα τρωτά σημεία έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα θέτει τη μηχανή σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας μόλις οι κρίσιμες λειτουργίες ασφάλειας επηρεαστούν ή κινδυνεύουν να καταστούν αναποτελεσματικές λόγω της επίθεσης.
  • Σχετικές πληροφορίες στις οδηγίες λειτουργίας: Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες των μηχανών πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια των μηχανημάτων σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο.

Η Τεχνική Έκθεση CEN ISO/TR 22100-4 διατίθεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

* Ο Γιάννης Βασιάδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

Αρθρογραφία

*της Αγγελικής Λοΐζου, 

Λειτουργού Τυποποίησης στον CYS

Σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν επηρεαστεί από την τάση της εποχής για πλήρη ψηφιοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας τους . Η πραγματικότητα δεν είναι διαφορετική και για τη βιομηχανία εκτυπωτικών μηχανημάτων εφόσον οι συνολικές πωλήσεις των εκτυπωτικών μηχανών μειώνονται παγκοσμίως και όλο και λιγότερα έγγραφα διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Παρόλα αυτά η βιομηχανία εκτυπωτικών μηχανών δεν θεωρείται απαρχαιωμένη. Το ενδιαφέρον τώρα συγκεντρώνεται σε νέους τομείς όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση και οι εταιρείες, οι οποίες επιζητούν να μειώσουν τα κόστη, αναζητούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα να ικανοποιήσουν τις εκτυπωτικές τους ανάγκες. Νέες τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία cloud, αποτελούν το έναυσμα για νέες υπηρεσίες και δυνατότητες.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO και IEC αποφάσισαν όπως αναπτύξουν πρότυπα για τις εκτυπωτικές μηχανές και για αυτό το λόγο δημιουργήσαν την ομάδα εργασίας ISO/IEC/JTC 1/SC 28 που επικεντρώνεται στον εξοπλισμό γραφείου. Η ομάδα εργασίας SC28 είναι μια από τις λίγες επιτροπές οι οποίες εκπονούν πρότυπα για προϊόντα και υλισμικά. Τα πρότυπα εστιάζουν στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα, τις μεθόδους για τη μέτρηση της απόδοσης και επίδοσης των συσκευών αυτών, την ποιότητα του αποτελέσματος της εκτύπωσης και καθώς επίσης και την απόδοση των αναλωσίμων περιλαμβανομένων των μελανιών και των τόνερς. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα αυτή δημιούργησε πρότυπα τα οποία αναφέρουν τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό γραφείου, το χρώμα της εκτύπωσης, τους μεθόδους μέτρησης για την ποιότητα της εκτυπωτικής εικόνας και των μελανιών και τόνερς.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τους εκτυπωτές και σαρωτές αποδεικνύονται χρήσιμα για τους κατασκευαστές αφού τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους αλλά και να βελτιώσουν τις μηχανές τους.

Από την αρχή της δημιουργίας της, το 1989, η SC 28 έχει εκπονήσει 33 πρότυπα για εξοπλισμό γραφείου τα οποία αυτή τη περίοδο αναθεωρούνται ώστε να συμβαδίζουν με την τεχνολογία και τις εξελίξεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά την αναθεώρηση τους ώστε να συμπεριληφθούν πρόνοιες για εκτυπωτές προσβάσιμους σε άτομα με αναπηρίες. Χαρακτηριστικά όπως η απλοποίηση της οθόνης για να βοηθήσει άτομα με αδύναμη όραση, το μειωμένο ύψος για τα εκτυπωτικά πολυμηχανήματα με πολλούς ανοιγόμενους δίσκους για άτομα με αναπηρίες είναι μερικά από τα παραδείγματα. Το πρότυπο ISO/IEC 10779 το οποίο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την προσβασιμότητα θα εκπονηθεί στις αρχές του 2020.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η επιτροπή είναι το γεγονός ότι η βιομηχανία του εξοπλισμού γραφείου παραμένει μια μικρή βιομηχανία και τα μέλη της δεν ξεπερνούν τα 32 μέλη αφού πολύ λίγες είναι οι χώρες που έχουν τέτοιες βιομηχανίες. Ανησυχία προκαλείται από τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων της επιτροπής αλλά και των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Οι εκτυπωτικές μηχανές στην πλειοψηφία τους κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συνεχίζεται η προσπάθεια της επιτροπής για προσέλκυση και μικρότερων και αναπτυσσόμενων βιομηχανιών.

Οι νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να προσελκύουν νέες δυνατότητες για την εκτυπωτική βιομηχανία. Οι παγκόσμιες επενδύσεις για την τρισδιάστατη εκτύπωση αναμένεται να φτάσουν τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022. Τέτοιες επενδύσεις σε τέτοιου είδους εφαρμογές συναντιούνται όλο και περισσότερο στις αρχιτεκτονικές, βιομηχανικές και σχεδιαστικές εταιρείες. Για αυτό το λόγο και η SC 28 έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της για να περιλάβει και την τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση. Για παράδειγμα ενώ στους συμβατικούς εκτυπωτές έχουμε μετρήσεις αναφορικά με την ποσότητα των αντίγραφων που παράγονται κάθε λεπτό, η τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση ασχολείται με τον αριθμό των ωρών που χρειάζονται για την παραγωγή.

Άλλες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων και η τεχνολογία cloud δίνουν τη δυνατότητα για νέες εκτυπωτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορεί να αναθέσουν σε εξωτερικούς παρόχους τις εκτυπωτικές τους ανάγκες ή να χρησιμοποιήσουν δίκτυα να συγκεντρώσουν τις ανάγκες αυτές. Τα δεδομένα από το δίκτυο μπορούν εντοπίσουν τις προβληματικές μηχανές ή να αυτοματοποιήσουν την παράδοση των εκτυπωτικών αναλωσίμων. Ακόμα ένας τομέας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιτροπής είναι ενσωμάτωση απαιτήσεων για φιλικές προς το περιβάλλον εκτυπωτικές μηχανές καθώς η αγορά γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική ζητώντας πρότυπα που περιέχουν απαιτήσεις για μείωση της ενέργειας και της κατανάλωσης χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα και τις δραστηριότητες της επιτροπής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Αρθρογραφία

*του Ιωσήφ Καρή, Λειτουργού Τυποποίησης 

Με τον ερχομό του Κορωνοϊού – Covid -19 οι κυβερνήσεις των χωρών επέβαλαν περιοριστικά μέτρα κάτι που ανάγκασε επιχειρήσεις, πολίτες και δημόσιες διοικήσεις να στρέφονται σε ψηφιακές λύσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να υπάρχει επιχειρησιακή συνέχεια.

Τα πρότυπα στο Τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν ίσως το πιο σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία της κοινωνίας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων του COVID 19.

Κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μεταφορά δεδομένων, βίντεοκλήσεις, κυβερνοασφάλεια και σχεδόν όλες οι λειτουργίες του Διαδικτύου είναι εφικτές μέσω των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Ένα από τα ευρέως γνωστά πρότυπα στο τομέα των ασύρματων επικοινωνιών το IEEE 802.11, είναι το γνωστό Wi-Fi, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να εργαστούν ατομικά η ομαδικά από το σπίτι τους χωρίς την εφαρμογή του προτύπου αυτού, που αποτελεί μια αξιόπιστη ασύρματη συνδεσιμότητα.

Εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χάρη στις έξυπνες ψηφιακές λύσεις όπως οι, εικονικές διασκέψεις, οι εφαρμογές υγείας, οι νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές και πολλές από τις οποίες παρέχονται από εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογιών. ‘Ενας μεγάλος αριθμός προτύπων εμπλέκεται σε κάθε βήμα αυτών των έξυπνων ψηφιακών λύσεων.

Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς και Πρωτόκολλο Διαδικτύου (TCP / IP) είναι τα πιο θεμελιώδη πρότυπα για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών και στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο αλλά και μεγάλο ποσοστό των εμπορικών δικτύων. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας ασύρματων δικτύων τα Wi-Fi, 3G και 4G είναι συμβατά με πρότυπα τα οποία εκπονούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI).

Τα πρότυπα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα της σύνδεσης με τον χώρο εργασίας μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους και τους αγαπημένους μας κάθε μέρα της ζωής μας. Αυτά τα πρότυπα παρέχουν επίσης υψηλού επιπέδου αποτελεσματικού συντονισμού σε περίοδο έκτακτης ανάγκης και κρίσης.

Οι διασκέψεις βίντεο απαιτούν σύνολο προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και πρωτόκολλα ροής όπως το ΗΤΤP και μετάδοση φωνής μέσω του Διαδικτύου (VoIP ). Η χρήση ασύρματου ακουστικού για καλύτερη ποιότητα ήχου απαιτεί σύνδεση μέσω ασύρματων τεχνολογιών Bluetooth. Για το μεγαλύτερο μέρος της κλήσης, το βίντεο συμπιέζεται μέσω των προτύπων MPEG-4 ή H.264 για εξοικονόμηση εύρους ζώνης. Οι διαδικτυακές συναντήσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή βίντεο (MP4) – ISO /IEC 14496-14:2003 ή ήχου (MP3) - ISO/IEC 11172-3

Τα πρότυπα επίσης συμβάλουν στην ασφάλεια και στη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιων οι οποίες μέσω των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης επιτρέπουν την ταυτοποίηση και ψηφιοποίηση συναλλαγών, όπως υπογραφές, τιμολόγια και καταχωρημένη παράδοση σύμφωνα με τον κανονισμό eiDAS 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρότυπα στο τομέα της ασφάλειας της πληροφορίας όπως το Διεθνές Πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιησης ISO / IEC 27001 βοηθούν τις εταιρείες να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο όταν εκτελούν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες τόσο από κοντά όσο και από απόσταση. Χρήσιμος οδηγός για την εφαρμογή του ISO / IEC 27001 έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (SBS) ώστε να καταστεί το πρότυπο πιο κατανοητό για τις μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοψίζοντας τα Διεθνή πρότυπα αποτελούν το βασικό εργαλείο όλων των σύγχρονων, ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε κάθε μέρα. Χωρίς αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία θα αντιμετώπιζε τεράστιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή καθώς το COVID-19 αναγκάζει το κλείσιμο των περισσότερων φυσικών χώρων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (SBS) υποστηρίζουν τα συμφέροντα των Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και συλλογικής συναίνεσης στην δημιουργία προτύπων τα οποία θα συμβάλουν στην αυξημένη ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των νέων τεχνολογιών.

Πέρα από τα πιο πάνω ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις να ενημερώνονται για τα πρότυπα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να παραμείνουν ασφαλείς και να καταφεύγουν σε χρήσιμες ψηφιακές λύσεις τόσο για τις επιχειρήσεις τους αλλά και για πελάτες τους που τις χρησιμοποιούν.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως πλήρες μέλος των πιο πάνω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης , λαμβάνει ενεργό μέρος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό. Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Θα πρέπει και η χώρα μας να ενημερώνεται και να συμβαδίζει με τις νέες αυτές τεχνολογίες.

https://www.digitalsme.eu/ict-standards-will-help-save-the-economy-from-covid-19/

Αρθρογραφία

*της Μαριλένας Νικολάου

Ψάχνεις για τις τελευταίες πρακτικές επιτυχούς δέσμευσης των εργαζομένων; Η άφιξη του νέου διεθνούς προτύπου ISO 10018 έρχεται να ταρακουνήσει την αγορά – ακόμη και για τους πιο καινοτόμους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Μάθετε τρόπους για να εμπλέξετε το ανθρώπινο δυναμικό σας στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού ή της επιχείρησης σας και να βελτιώσετε τη συμμετοχή και την ικανότητά τους σε αυτό.

Με τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης και των ραγδαίων αλλαγών στις αγορές, την τεχνολογία και τις ανάγκες των πελατών, οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν τακτικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, για να παραμείνουν επιτυχείς και ανταγωνιστικές σήμερα.

Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι η συναισθηματική δέσμευση που έχουν ως προς τον οργανισμό αλλά και ως προς τους στόχους του. Αυτή η δέσμευση σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την εργασία τους και τον οργανισμό που τους εργοδοτεί. Δεν εργάζονται μόνο για μια μισθολογική πληρωμή ή μόνο για την επόμενη προαγωγή, αλλά ταυτίζουν τις ενέργειές τους προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Το ISO 10018:2020, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Καθοδήγηση για τη δέσμευση των ατόμων, αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να ενθαρρυνθεί το προσωπικό να ασχοληθεί με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και να κατανοήσει πώς σχετίζονται με την καθημερινή του εργασία. Εστιάζοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση των στρατηγικών εμπλοκής, το πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των εργαζομένων εντός του οργανισμού, βοηθώντας τους να αισθάνονται ένα πολύτιμο μέρος του.

Το ISO 10018 συμπληρώνει το ISO 10015:2019, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ανθρώπων, εξηγεί ο κύριος John J. Guzik, Συντονιστής της κοινής ομάδας εργασίας η οποία ετοίμασε το ISO 10018. Και τα δύο διεθνή πρότυπα παρουσιάζουν πρακτικά βήματα για τα διευθυντικά στελέχη να ακολουθήσουν, να υιοθετήσουν και να μετρήσουν. Παρέχει σαφείς ορισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η αφοσίωση με τους εργαζομένους σε έναν οργανισμό και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και η ικανότητά τους στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού έτσι ώστε οι προσωπικές αξίες να ευθυγραμμιστούν με τις αξίες που πρεσβεύει ο κάθε οργανισμός ή επιχείρηση.

Διάφοροι παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της επιτυχίας της συμμετοχής των ατόμων. Το πρότυπο ISO 10018 βασίζεται σε έξι βασικές αρχές οι οποίες εάν εφαρμοστούν σωστά, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί θα επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των ατόμων τους. Οι τρεις πρώτες — στρατηγική, κουλτούρα και ηγεσία — είναι ίσως οι βασικότερες αρχές διότι οι ηγέτες είναι αυτοί που θέτουν τη στρατηγική και δίνουν το παράδειγμα. Οι τρεις άλλες αρχές — η κατάρτιση και η ανάπτυξη, η γνώση και η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση — έχουν ως στόχο να δείξουν στους ανθρώπους ότι είναι σημαντικοί και ότι συνδέονται με τον οργανισμό.

Η ικανότητα και η ανάπτυξη του προσωπικού θα πρέπει να αποτελούν συλλογική πτυχή ενός οργανισμού και όχι μόνο για συγκεκριμένα άτομα, επισημαίνει ο κύριος Guzik. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν τη σχέση μεταξύ της τρέχουσας εργασίας τους και του τρόπου με τον οποίο η περαιτέρω κατάρτιση μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εντός του Οργανισμού. Συγκεκριμένα αναφέρει, «Αν δουν ότι ο εργοδότης επενδύει στις ικανότητές τους μέσω της κατάρτισης και άλλων ευκαιριών, θα αισθάνονται δεσμευμένοι».

Το πρότυπο ISO 10018 ισχύει για όλους, και όχι μόνο για τους εργαζομένους. Πρόκειται για μια στρατηγική και συστηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει εργαζομένους, πωλητές, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες. Ο ορισμός ενεργή συμμετοχή των ατόμων σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν ενεργά στον οργανισμό το πράττουν με θετικό τρόπο και ταυτίζονται με το όραμα και τις αξίες του οργανισμού ή της επιχείρησης όπου εργάζονται.

Για τους εργαζομένους, η συμμετοχή τους σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν κάποια κυριότητα επί των ζητημάτων που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας τους. Για παράδειγμα «εάν βρίσκονται σε επαφή με τους πωλητές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των υφιστάμενων πωλητών ή στην επιλογή νέων». Ο εργαζόμενος χρειάζεται να νοιώθει σημαντικός και ότι αποτελεί μέρος των αποφάσεων που λαμβάνονται και όχι να είναι απλώς παρατηρητής των ζητημάτων που τον αφορούν.

Οι επιτυχημένοι οργανισμοί συχνά παρέχουν ευκαιρίες μετακίνησης σε διάφορους τομείς εντός του οργανισμού για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης τους. Αν και η διοίκηση αποφασίζει τελικά για τις προαγωγές και την κατάρτιση, το προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει ότι η πορεία της ανέλιξης είναι εφικτή εντός του οργανισμού και ότι η ανάπτυξή τους ενθαρρύνεται και εκτιμάται.

Το ISO 10018 είναι χρήσιμο για κάθε οργανισμό που απασχολεί περισσότερα από δύο άτομα. Από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις έως τις μεγάλες επιχειρήσεις, η δυναμική είναι η ίδια. Τα εσωτερικά θέματα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι η διοίκηση ενημερώνει συνεχώς όλο το προσωπικό σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν, ότι υπάρχει ροή πληροφοριών εκ των άνω προς τα κάτω σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, ότι υπάρχει αποτελεσματική σύνδεση με τους πελάτες και καλή σχέση με τους συνεργάτες.

Ποιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, λοιπόν, μπορούν να ωφεληθούν; Το ISO 10018 εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο ή τη δραστηριότητά του. Το πρότυπο εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, «Διαχείριση της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ποιότητας», και συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή 3, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Ολλανδικός Οργανισμός Τυποποίησης (NEN).

Το εν λόγω πρότυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Κύπρου και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.

Πηγή: ISO Focus

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

Αρθρογραφία

*της Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης

Η επιλογή καταλύματος είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες όταν οργανώνουν ένα ταξίδι, και τα ξενοδοχεία είναι η πιο δημοφιλής επιλογή διαμονής. Στην πραγματικότητα τα ξενοδοχεία αποτελούν σημαντικό και παρακινητικό στοιχείο των ταξιδιών των τουριστών.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αντιπροσωπεύει ένα υψηλό ποσοστό τουριστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, η υψηλή ανταγωνιστικότητά του, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα διαμονής που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, καθιστούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης, μια ανάγκη όχι μόνο για την ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά και για τους ίδιους τους τουριστικούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική διαφοροποίησης.

Το ISO 22483 είναι το ολοκαίνουργιο διεθνές πρότυπο που παρέχει μια κοινή αναφορά για όλα τα ξενοδοχεία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους ξενοδοχείων ανά το παγκόσμιο, τα υφιστάμενα συστήματα κατηγοριοποίησης, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα μεγέθη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και τις τρέχουσες απαιτήσεις των επισκεπτών και τις παγκόσμιες τάσεις των τουριστών.

Το εν λόγω πρότυπο έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο με στόχο την προσφορά ικανοποιητικής εμπειρίας επισκεπτών, την προώθηση της άμεσης και έμμεσης αφοσίωσης των επισκεπτών εξασφαλίζοντας το κατάλληλο πλαίσιο για την παροχή της ελάχιστης ποιοτικής εξυπηρέτησης που αναμένεται από ένα έμπειρο τουρίστα.

Λένε ότι είναι καλύτερα να ταξιδεύεις παρά να φθάνεις. Και αν έχετε ποτέ τελειώσει ένα ταξίδι σε ένα ξενοδοχείο που πέφτει κάτω από τις προσδοκίες σας, μπορεί κάλλιστα να συμφωνήσετε με αυτό. Για κάθε παγκόσμιο ταξιδιώτη που βρέθηκε ποτέ να αναρωτιέται γιατί ο αριθμός των αστεριών που απονέμονται σε ξενοδοχεία μπορεί να διαφέρει τόσο πολύ μεταξύ των χωρών, υπάρχει ένα νέο Διεθνές Πρότυπο να δώσει την απάντηση.

Το παρόν έγγραφο θεσπίζει απαιτήσεις ποιότητας και συστάσεις για ξενοδοχεία σχετικά με το προσωπικό, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας, την ασφάλεια, τη συντήρηση, την καθαριότητα, τη διαχείριση εφοδιασμού και την ικανοποίηση τουριστών-επισκεπτών. Οι απαιτήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από την ταξινόμηση και την κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων και εάν οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εσωτερικό προσωπικό ή από υπεργολάβο.
Το νεοεκδοθέν ISO 22483, Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες – Ξενοδοχεία – Απαιτήσεις Παροχής Υπηρεσιών, αναπτύχθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 228 η οποία εκπονεί πρότυπα για τον τουρισμό και συναφείς υπηρεσίες.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

 

Αρθρογραφία

*της Μαριλένας Νικολάου

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί διαθέτουν πληθώρα διαφορετικών δεξιοτήτων και εμπειριών στο φάσμα του εργατικού δυναμικού τους, γεγονός που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προσωπική ανέλιξη και εταιρική ανάπτυξη. Ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αξιοποιήσει το ταλέντο και την εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους, να βελτιώσει τις ικανότητες του προσωπικού του και να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών του κατευθύνσεων.

Το πρότυπο ISO 10015, «Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας — Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ατόμων», βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναπτύξουν ένα σύστημα το οποίο θα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των εργαζομένων. Πρόσφατα το ISO 10015, αναθεωρήθηκε και διευρύνθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την οικογένεια προτύπων ISO 9000, με σκοπό να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη και διευκρινίσεις για τον καθορισμό των αναγκών προς βελτίωση σε επίπεδο ικανοτήτων.

Το παρόν έγγραφο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για έναν οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να θεσπίσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ισχύει για όλους τους οργανισμούς και εταιρείες ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός τους. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και η συμβολή του προτύπου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στον στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, τον στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές και τον στόχο 10: Λιγότερες Ανισότητες.

Ο Gustavo Pontoriero, Πρόεδρος της Διεθνούς Υποεπιτροπής η οποία ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε ότι το ISO 10015 έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη στήριξη του ISO 9001, Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας — Απαιτήσεις, και τώρα προσφέρει σαφείς και συστηματικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

«Οι Οργανισμοί χρησιμοποιώντας το πρότυπο αυτό ουσιαστικά μπορούν να επωφεληθούν από αριθμό σημαντικών πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβανομένων της μεγαλύτερης ικανοποίησης των πελατών, της ευημερίας του προσωπικού και ενός πιο αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος», δήλωσε.

Οι εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις όπου οι επιδόσεις τους εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ικανότητες των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Η διαχείριση των ικανοτήτων και η ανάπτυξη των ατόμων συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους: Το νέο πρότυπο αναφέρεται στην εφαρμογή προγραμματισμένων και συστηματικών διαδικασιών οι οποίες βοηθούν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις ικανότητες, τα ταλέντα και να αναπτύσσουν τους εργαζομένους τους. Το πιο κάτω σχήμα περιγράφει τη σχετική διαδικασία διαχείρισης των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ατόμων.

fig 1

 

Το πρότυπο ISO 10015 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, «Διαχείριση της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ποιότητας», και συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή 3, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Ολλανδικός Οργανισμός Τυποποίησης (NEN).

Το εν λόγω πρότυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Κύπρου και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.

Πηγή: ISO

H Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Αρθρογραφία

*του Χρίστου Παπαγεωργίου

Λειτουργός Τυποποίησης, CYS, Πολιτικός Μηχανικός

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και η καινοτομία επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να ατενίζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την ικανότητα τους να επιβιώσουν από διάφορές μεταβολές και αλλαγές. Πρόκειται για καταστάσεις που συνήθως συμβαίνουν σχεδόν χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι η υγεία, η οικονομία, το περιβάλλον κ.ο.κ.

Η διαχείριση της καινοτομίας δεν χρειάζεται να πείσει για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία παγκοσμίως. Η υιοθέτηση μιας καινοτόμου νοοτροπίας και προσέγγισης, επιτρέπει σε όλες τις οργανωμένες μονάδες να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύγχρονο κόσμο ενώ παράλληλα τις βοηθάει στην αποφυγή του να καταστούν απαρχαιωμένες και μη βιώσιμές.

Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 56000:2020 – ‘Σύστημα διαχείρισης καινοτομίας, Βασικές αρχές και λεξιλόγιο’ αφορά μια σειρά τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, τον τομέα ή το μέγεθος προς την επιτυχή υλοποίηση, συντήρηση και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της καινοτομίας. Κατ’ επέκταση στο εν λόγω πρότυπο, καθορίζονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους τύπους καινοτομίας, όπως προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και όλα τα είδη προσεγγίσεων όπως εσωτερική και ανοιχτή καινοτομία, δραστηριότητες καινοτομίας που βασίζονται στην αγορά, την τεχνολογία και το σχεδιασμό.

Παράλληλα, με την εφαρμογή του προτύπου ISO 56000:2020, οι εταιρείες είτε υφιστάμενες είτε νεοσύστατες, μπορούν να αναδιοργανώσουν την διαχείριση των εταιρικών σχέσεων καινοτομίας, να διαχειριστούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την επιτυχία της καινοτομίας, καθώς επίσης να μάθουν πώς να παρέχουν εκπαίδευση για τη διαχείριση της καινοτομίας και να ανιχνεύσουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις διαχείρισης της καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τους ειδικούς που εργάστηκαν για την εκπόνηση του ISO 56000, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύσουν τις βασικές τους δυνατότητες στους πέντε ακόλουθους τομείς:

Στρατηγική
Πώς συνδυάζονται οι εργασίες με τους στόχους καινοτομίας μιας εταιρείας και πως θα υποστηρίξουν και θα αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες; Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μια σαφή και συνοπτική στρατηγική για τη διαχείριση της καινοτομίας.

Κουλτούρα
Πώς η καινοτομία παίζει ρόλο στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης και αν είναι μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού.

Διαδικασίες
Οι εταιρείες πρέπει να αξιολογούν επανειλημμένα την επιτυχία τους προκειμένου να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους για τη διαχείριση της καινοτομίας. Η καινοτομία δεν πρέπει να καλλιεργείται μόνο στο στάδιο της εξεύρεσης ιδεών, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και μέχρι την τελική υλοποίηση.

Εργαλεία και Τεχνικές
Η αναγκαιότητα για την χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών (βέλτιστες πρακτικές) κατά τη διαχείριση της καινοτομίας.

Μετρήσεις
Πώς οι οργανισμοί θα μετρήσουν και θα παρακολουθήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης της καινοτομίας τους; Ποια KPIs (Key Performance Indicators) θα χρησιμοποιήσουν;

Επιπρόσθετα, να αναφερθεί ότι εκτός από το πρότυπο ISO 56000, η σειρά ISO για τη διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: ΙSO 56002 - Διαχείριση καινοτομίας - Σύστημα διαχείρισης καινοτομίας – καθοδήγηση, ΙSO 56003 - Διαχείριση καινοτομίας - Εργαλεία και μέθοδοι εταιρικής σχέσης για την καινοτομία- καθοδήγηση και ISO/TR 56004 - Αξιολόγηση διαχείρισης καινοτομίας – καθοδήγηση.

Τέλος, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πρότυπο ISO 56000 επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφόρων συστημάτων διαχείρισης ISO, όπως το πρότυπο ISO 9001 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Το ISO 9001 και το ISO 56000 είναι όμοια, με την έννοια ότι και τα δύο πρότυπα αποσκοπούν στην επίτευξη ωφέλειας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού. Είναι αλληλένδετα και συνδεδεμένα αφού ένας οργανισμός μπορεί να χρειαστεί να καινοτομήσει για να βελτιώσει την ποιότητα του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την ποιότητα στις διαδικασίες καινοτομίας του. Θα μπορούσε λοιπόν να χαρακτηριστεί, ότι το ISO 56000 συμπληρώνει το πρότυπο ISO 9001, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επίτευξη σταθερής και μακροπρόθεσμης επιτυχίας για όλους τους οργανισμούς.

Το ISO 56000:2020, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 279 – Διαχείριση της καινοτομίας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

 

Αρθρογραφία

* της Άννας Διονυσίου

ISO 44001: Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework

Η κάθε επιτυχής επαγγελματική συνεργασία είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης προσέγγισης και δέσμευσης αλλά ταυτόχρονα βασίζεται και στην εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων.

Με το σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κλίμα, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν περισσότερα με τη συνεργασία. Η σωστή συνεργασία μπορεί να μετατρέψει τις εταιρείες σε επιτυχημένες, με πληθώρα τρόπων.

Με την παρούσα κατάσταση στον τομέα της υγείας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID 19, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις και δυστυχώς οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τεράστιες. Οι επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον θα χρειαστεί να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες της παγκόσμια πανδημίας και να επιβιώσουν. Oι σωστές συνεργασίες θα είναι το κλειδί έτσι τελικά οι επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και επανέλθουν ξανά. Κανένας οργανισμός, εταιρεία ή άτομο δεν θα μπορεί να το πράξει ενεργώντας ατομικά.

Οι επιχειρήσεις μετά από αυτό το τεράστιο οικονομικό πλήγμα θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την ορθή επανεκκίνηση τους. Οι συνεργασίες θα είναι αναπόφευκτες ως μέσο για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα αναζητά δυνατές συνεργασίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών αλλά ταυτόχρονα θα αναζητεί καινοτόμες λύσεις για πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράλληλα, οι σχέσεις εντός του οργανισμού/επιχείρησης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, να αναθερμανθούν έτσι ώστε ο τρόπος εργασίας να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς το συντομότερο.

Το Διεθνές πρότυπο ISO 44001 παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την παροχή βοήθειας σε μια επιχείρηση/οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών επιχειρηματικών σχέσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση επιτυχημένων αποτελεσμάτων.
Το ISO 44001:2017 δύναται να εφαρμοστεί από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς όλων των μεγεθών, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς, μέχρι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις και να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και τη δημιουργία συμμαχιών.

Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει τις συνολικές συνιστώσες ενός συστήματος διαχείρισης για τις επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και τις απαιτήσεις επιχειρησιακής διαδικασίας. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των οργανωτικών πολιτισμών για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής εταιρικής συνεργασίας ή συμμαχίας.
Το εν λόγω διεθνές πρότυπο αναφέρεται σε έναν κύκλο ζωής οκτώ σταδίων για τη διασφάλιση μιας ορθολογιστικής προσέγγισης στις σχέσεις συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία αξίας, τη γνώση, την εσωτερική αξιολόγηση, την επιλογή των εταίρων, τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και την έξοδο από τις στρατηγικές.

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη συνεργασίας των οργανισμών ίσως να μην ήταν ποτέ πιο αναγκαία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού στους τομείς της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της διαφάνειας των αγορών.
Το πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με τα άλλα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθιστώντας ευκολότερη για κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί πολλαπλά πρότυπα την ενσωμάτωση του ISO 44001, στα συστήματα διαχείρισής της.

Μια επιτυχής σχέση συνεργασίας μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο εάν τα δύο μέρη πληρούν τα αναμενόμενα επίπεδα επιδόσεων και επιδεικνύουν τη σωστή συμπεριφορά. H σωστή συνεργασία θα δημιουργήσει μια ισορροπημένη εταιρική σχέση στην οποία θα επωφελούνται εξίσου και οι δύο οργανισμοί. Αναγνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιτυχής συνεργασία είναι η διασφάλιση αμοιβαίων οφελών τα οποία είναι δίκαια και κοινά.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Οι καταναλωτές λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τόσο από δεοντολογικής πλευράς όσο και από την πλευρά της εταιρικής ευθύνης. Ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Παρά τις νέες τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους για τους οργανισμούς, στο επίκεντρό των οργανισμών θα είναι η παρούσα ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών και των εμπλεκόμενων ατόμων θα έχουν σημαντική επίδραση στη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις. Οι σχέσεις αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το ISO 44001 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά την επιχειρηματική κοινότητα να εντοπίζει πιθανούς βασικούς εταίρους, να αναπτύσσει κοινές πολιτικές και διαδικασίες και να προωθεί τον πολιτισμό και τη συμπεριφορά που απαιτείται για τη δημιουργία επιτυχημένων συνεργασιών με σκοπό την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης.
Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει επίσης έναν χάρτη πορείας ο οποίος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις επιπτώσεις και τα οφέλη των συνεργασιών της. Η συνεργασία δεν αποτελεί λύση από μόνη της, αλλά μάλλον μέσο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Για επιχειρηματική ανάκαμψη, επιλέξτε τις κατάλληλες συνεργασίες!!!!!!!!!

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Αρθρογραφία

* του Μιχάλη Ζαντή

Είναι και πάλι επίκαιρο το θέμα της διαχείρισης των εθελοντών, αφού με την έξαρση του κορονοϊού (COVID-19) στη χώρα μας, αρκετοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν ενδιαφέρον να βοηθήσουν εθελοντικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εθελοντές και οργανωμένα σύνολα εθελοντών ανέλαβαν καθήκοντα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO (International Organization for Standardization) έχει εκδώσει το πρότυπο “ISO 22319:2017 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers”. Σκοπός του προτύπου, μεταξύ άλλων είναι ο σχεδιασμός της συμμετοχής των εθελοντών σε επεισόδια και έχει στόχο να βοηθήσει τους Οργανισμούς (αρμόδιες αρχές) να θεσπίσουν πλάνο κατά πόσο, πότε και πως οι εθελοντές μπορούν να παρέχουν βοήθεια. Σκοπός του προτύπου είναι επίσης να βοηθήσει στο εντοπισμό θεμάτων που θα διασφαλίσουν ότι το πλάνο είναι βασισμένο σε διενεργηθείσα εκτίμηση κινδύνου και μπορεί να αποδείξει ότι προτεραιοποιεί την ασφάλεια των εθελοντών, των ατόμων που επιδιώκουν να βοηθήσουν και του προσωπικού των φορέων που συμμετέχει στο κάθε επεισόδιο.

Το ISO 22319:2017 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 Security and resilience, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα θέματα αυτά από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης μέλη του ISO, όπως της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ν. Αφρικής, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας και άλλων.

Οι πρόνοιες του εν λόγω προτύπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οδηγίες για την ανάθεση της ευθύνης του συντονισμού των εθελοντών, τον εντοπισμό των κινήτρων τους καθώς και της διευκρίνησης θεμάτων νομικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τα σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της συμμετοχής εθελοντών σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως η αλληλεπίδραση της συνεργασία των εθελοντών με τις αρμόδιες αρχές, τυχών προβληματισμοί των εμπλεκομένων μερών, ο εντοπισμός των κινδύνων και η διαλογή εθελοντών.

Στο ISO 22319:2017 λαμβάνονται υπόψη και θέματα επικοινωνίας με τους εθελοντές, ο εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης τους, η παρακολούθηση του έργου που τους έχει ανατεθεί και τρόποι αναγνώρισης και επιβράβευσης της συνεισφοράς τους.

Σχέδιο δράσης για την οργάνωση των εθελοντών που ανταποκρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις βρισκόταν υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου και το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους. Αξιοποιώντας το ISO 22319, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να βοηθηθούν στην ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου δράσης και να λύσουν αρκετά από τα προβλήματα που παρατηρούνται σε περιπτώσεις συμμετοχής εθελοντών σε επιχειρήσεις.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν, κάτω από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό υπόβαθρο που να επιτρέπει την παραγωγή και παροχή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων.

Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται στις συναντήσεις των Τεχνικών Επιτροπών και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), οι οποίοι εκτός από τους Λειτουργούς του Οργανισμού μπορεί να είναι άτομα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, από οργανωμένα σύνολα/συνδέσμους και άλλους φορείς, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν έγκαιρα και να υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η Κυπριακή βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 και το πρότυπο ISO 22319:2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), στο τηλέφωνο 22411412.

*Ο κ. Μιχάλης Ζαντής είναι πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Τομέα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Αρθρογραφία

* του Διαμαντή Ζαφειριάδη

Υπό το φως της πρωτοφανούς εξάπλωσης του κορονοϊού COVID19, η ύπαρξη πλάνων επιχειρησιακής συνέχειας για τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις δεν ήταν ποτέ άλλοτε επιτακτικότερη.

Οι πανδημίες, οι φυσικές καταστροφές, οι πυρκαγιές, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ή οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, είναι μόνο μερικές από τις πολλές απροσδόκητες αλλά πιθανές απειλές για την ομαλή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Δυστυχώς, δεν δύναται πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να εκτιμηθεί το μέγεθος των συνεπειών που θα επέφερε μια ενδεχόμενη καταστροφή, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιαδήποτε απώλειας.

Ενώ στο παρελθόν το επίκεντρο της ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους περιστατικά είχε εθνικό, περιφερειακό χαρακτήρα, σήμερα υπάρχει ανάγκη για μια πολυεθνική προσέγγιση. Όταν η λειτουργία ενός οργανισμού διακοπεί εξαιτίας ενός αναπάντεχου περιστατικού ή μιας ξαφνικής καταστροφής, η ικανότητά του να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά είναι το κλειδί για την επιβίωσή του. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε το πρότυπο για τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301:2012, με τίτλο «Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements». Ο όρος Επιχειρησιακή Συνέχεια αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και στα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε αμέσως μετά την εκδήλωση μιας διαταραχής, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Το πρότυπο ISO 22301 βοηθάει έναν οργανισμό να υιοθετήσει και να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – Business Continuity Management System (BCMS). Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία του οργανισμού, δημιουργώντας αυξημένη “ανθεκτικότητα” έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο James Crask, πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ISO που ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε: "Ένας ανθεκτικός οργανισμός είναι αυτός που είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην αλλαγή, έχει επίγνωση πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία του και έχει σχέδια να απαντήσει αν τα πράγματα πάνε στραβά". Η γρήγορη ανάκαμψη από μια επιχειρηματική διαταραχή απαιτεί μια βαθιά κατανόηση του τι είναι σημαντικό για έναν οργανισμό, κατανοητά σχέδια ανταπόκρισης και προσωπικό που γνωρίζει το ρόλο τους σε ένα περιστατικό.

Το πρότυπο ISO 22301 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλα τα είδη των οργανισμών/υπηρεσιών. Το πρότυπο αυτό προετοιμάζει κυβερνητικές υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσάρεστων περιστατικών και επιδρά στην βελτίωση της ικανότητας του χειρισμού όλων των τύπων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εναρμονισμένες διεθνείς οδηγίες είναι απαραίτητες για να συντονίσουν τις από κοινού προσπάθειες και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις.

Το πρότυπο αναθεωρήθηκε το 2019 για να παραμείνει επίκαιρο και σχετικό και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Το πρότυπο, συγκεντρώνει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως για να βοηθήσει οργανισμούς κάθε είδους να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από τις διαταραχές αποτελεσματικά. Οι βασικές βελτιώσεις στην τελευταία έκδοση περιλαμβάνουν σαφέστερη δομή και ορολογία για την καλύτερη κατανόηση του τι απαιτείται και των ενημερώσεων για να παραμείνει σύμφωνη με όλα τα άλλα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO.

Η πιστοποίηση ISO 22301 διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται έλεγχοι και διαδικασίες, ώστε σε περίπτωση καταστροφής, ο οργανισμός σας να συνεχίσει τη λειτουργία του δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους. Διασφαλίζει στους πελάτες την παροχή του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών, προστατεύοντας τη φήμη του Οργανισμού.

Το ISO 22301:2019, αναπτύχθηκε από τη Διεθνή τεχνική επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 223 «Societal Security» και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 391 “Societal & Citizen Security”. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.


πηγή: iso.org

* ο κύριος Διαματής Ζαφειριάδης εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

Αρθρογραφία

* της Άννας Διονυσίου

Οι Μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Η χρήση μέσων συγκοινωνίας είναι καθημερινή και δυστυχώς δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Η πρόσφατη δημοσίευση δυο νέων Διεθνών προτύπων δύναται να βοηθήσει στην επίτευξη έξυπνων και αποτελεσματικών μεταφορών σε νέες και υφιστάμενες αστικές περιοχές. Οι εφαρμογές κοινής χρήσης αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λεωφορείων, καθώς και οι νέοι ποδηλατοδρόμοι οι οποίοι στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε αντίθεση με άλλες χώρες, συνέβαλαν στην αναχαίτηση της αύξησης της ζήτησης ενέργειας για μεταφορές, αλλά αυτό από μόνο του δεν επαρκεί.

Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τα οδικά οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές. Οι έξυπνες μεταφορές που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συμβάλλουν στη βιωσιμότητα μία πόλης. Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37161, Smart Community Infrastructures – Guidance on Smart Transportation for Εnergy Saving in transportation Services, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στους οργανισμούς μεταφορών, στις τοπικές και εθνικές αρχές και στις βιομηχανίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές για επιβάτες, για την παράδοση, την μεταφορά φορτίων και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται πρακτικές και μεθοδολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν.

Παράλληλα, το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37162, Smart Community Ιnfrastructures – Smart Transportation for Newly Developing areas, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ISO 37161. Το ISO 37162, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολεοδόμους των νέων εξελίξεων και περιοχών έτσι ώστε να εφαρμόζουν υπηρεσίες μεταφορών που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά αντιμετωπίζουν ζητήματα βιωσιμότητας.

Ο Δρ. Yoshiaki Ichikawa, πρόεδρος της Διεθνούς υποεπιτροπής που ανέπτυξε τα εν λόγω πρότυπα, δήλωσε ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εφαρμογή αλλαγών που ευνοούν το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση.

«Τα δίκτυα μεταφοράς μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα, με τη συμμετοχή όχι μόνο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά και του συνόλου του επιχειρησιακού συστήματος. Τα εν λόγω πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση αναφορικά με όλες τις πτυχές των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και των παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.»

Το ISO 37161 και το ISO 37162 είναι δύο από τα πολλά πρότυπα ISO που αφορούν τις έξυπνες μεταφορές. Παράλληλα κάποια άλλα πρότυπα είναι το ISO 37157 (compact cities), ISO 37158 (battery-powered buses for Passenger services) and ISO 37159 (rapid transit in and between large city zones).Τα πιο πάνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 268 Sustainable Cities and Communities. Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS)

Αρθρογραφία

* της Μαριλένας Νικολάου

Από το πρωί έως το βράδυ, ως καταναλωτές επηρεάζουμε το άμεσο περιβάλλον μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας στο σύνολό της. Στις 15 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Το φετινό μήνυμα είχε ως θέμα την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση.

Η βιώσιμη κατανάλωση περιλαμβάνει την κάλυψη των σημερινών αναγκών για αγαθά και υπηρεσίες με τρόπο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, δηλαδή χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες.Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έχουμε την ευθύνη για τη βιώσιμη κατανάλωση: Οι ενημερωμένοι καταναλωτές, η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, οι ενημερωμένοι καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης αφού οι επιλογές τους έχουν αντίκτυπο στους παραγωγούς και τους κατασκευαστές.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της κατανάλωσης και κάθε προσπάθεια που καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις για την επίτευξη ενός πιο ποιοτικού τρόπου ζωής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Καθώς μιλάμε για βιωσιμότητα, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις για την προώθηση της εφαρμογής των προτύπων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν τα πρότυπα, εμπόδια στο εμπόριο.

Τα πρότυπα αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη της βιωσιμότητας. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει αντιστοιχίσει τα πρότυπά του με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές στους εμπειρογνώμονες και το ευρύ κοινό ότι η χρήση των προτύπων συμβάλει σε ένα υγιέστερο και βιωσιμότερο περιβάλλον.

Τα διεθνή πρότυπα είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως εκεί όπου η νομοθεσία σε έναν συγκεκριμένο τομέα είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη. Για την ανάγκη αυτή, δημοσιεύθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες το ISO 22059: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις εγγυήσεις των καταναλωτών.

Οι υπεύθυνες επιλογές δεν είναι εύκολο να γίνουν στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στη ζήτηση των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα. Πολύ συχνά, ένα προϊόν δεν ανακυκλώνεται. Η συσκευασία είναι συχνά περιττή. Είναι επίσης επιβλαβές για το περιβάλλον, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως τον αντίκτυπο που έχουν στην αειφορία, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν.

Το να είναι κάποιος βιώσιμος καταναλωτής απαιτεί πρόσβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του και έγκυρη ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές. Η χαρτογράφηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα μπορούν — και το πράττουν — να βοηθήσουν σε όλους αυτούς τους τομείς.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με διαδικτυακή αγορά, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να βασίζονται περισσότερο στις ηλεκτρονικές αναθεωρήσεις (on line reviews) για δικτυακούς τόπους σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 20488: Διαδικτυακή έρευνα καταναλωτών — Αρχές και απαιτήσεις για τη συλλογή και τη δημοσίευσή τους, το οποίο αναφέρεται στο πως πρέπει να γίνεται η διαδικτυακή έρευνα καταναλωτών.

Χάρη στις πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τους καταναλωτές και τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την εκπόνηση προτύπων, ο ISO εργάζεται τώρα για την εκπόνηση προτύπων σχετικά με τη συνεργατική οικονομία (IS0/TC 324) και την κυκλική οικονομία (ISO/TC 323). Σε μια άλλη προσπάθεια η ISO/COPOLCO, η Διεθνής Επιτροπή Τυποποίησης των Καταναλωτών: Committee on Consumer Policy, ως η φωνή των καταναλωτών εντός του ISO, προώθησε την ανάπτυξη προτύπων για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής ενέργειας, καθώς και της παροχής πόσιμου νερού και λυμάτων.

Χρειαζόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση και το φωτισμό των σπιτιών μας, καθώς και για τη μεταφορά μας στην εργασία ή το σχολείο. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα, τα πρότυπα βοηθούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και βοηθούν στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και δημιουργώντας πιο βιώσιμους τρόπους ζωής. Υπάρχει πλειάδα προτύπων που καλύπτουν την αιολική ενέργεια, τα στερεά βιοκαύσιμα, την ηλιακή ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για τις υπηρεσίες ύδατος, τα διεθνή πρότυπα παραθέτουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των λυμάτων. Το πρότυπο ISO 24521 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση και τη συντήρηση των βασικών επιτόπιων εγχώριων υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων.

Τα πρότυπα, βοηθούν τους καταναλωτές και στηρίζουν την απαραίτητη μεταφορά γνώσεων για την εξεύρεση λύσεων που ελπίζεται ότι θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου.

Πηγή: ISO

*Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)