Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 05 Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός

Για τον τομέα της Θέρμανσης, Ψύξης  & Εξαερισμού, έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  05 (Mirror Committee 05) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις/παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ, το ΑΤΙ, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το Σύνδεσμο Συμβούλων Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, το Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ