Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 05 Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός

Για τον τομέα της Θέρμανσης, Ψύξης  & Εξαερισμού, έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  05 (Mirror Committee 05) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις/παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ, το ΑΤΙ, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το Σύνδεσμο Συμβούλων Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, το Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.