Ελληνικά

Στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού μας λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ). Σκοπός του ΚΕΠΕ είναι η παροχή έγκυρης πληροφόρησης σε ότι αφορά θέματα σχετικά με τη διάθεση και πρόσβαση σε διεθνή, Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα καθώς και η παροχή υπηρεσιών ανάγνωσης, μελέτης και αγοράς προτύπων.

Το ΚΕΠΕ, πλήρως ενημερωμένο με όλα τα διεθνή, Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, προσφέρει τις υπηρεσίες του προς το κοινό καθημερινά και διαθέτει προς πώληση (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) ή/και ανάγνωση πρότυπα

  • των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO, IEC),
  • των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN, CENELEC,ΕTSI) καθώς και
  • άλλων Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης (BSI, ΕΛΟΤ, CYS, DIN) των οποίων είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής στην Κύπρο. Τα πρότυπα των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης BSI, ΕΛΟΤ, DIN διατίθενται μόνο προς πώληση και μετά από παραγγελία από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τυποποίησης.

Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης για πληροφόρηση στη μεγαλύτερη και πιο ενημερωμένη παγκόσμια βιβλιογραφική βάση δεδομένων για πρότυπα Perinorm.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ