Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 02 - Μηχανολογικά Προϊόντα

Για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών που ασχολούνται με θέματα μηχανολογικών προϊόντων, ο CYS έχει δημιουργήσει την “Αντανακλαστική Επιτροπή 2 – Μηχανολογικά Προϊόντα”, η οποία επιβλέπει τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης και υποβάλει απόψεις ή και παρατηρήσεις σε προσχέδια ευρωπαϊκών προτύπων.

Στην “Αντανακλαστική Επιτροπή 2” καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα κτλ και έχουν ως κύριο σκοπό το σχολιασμό των προσχεδίων των προτύπων (prEN) τα οποία τίθενται σε Δημόσια Κρίση (Public Enquiry) αλλά και άλλων θεμάτων που προκύπτουν μέσα από τις εργασίες των Τεχνικών Επιτροπών κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των προτύπων.

Η “Αντανακλαστική Επιτροπή 2” του CYS παρακολουθεί τις εργασίες των πιο κάτω ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών: 

 • ASD/MAT  Materials
 • ASD/MECH  Mechanical
 • ASD/PROC  Procedures
 • ASD/QUAL  Quality
 • ASD-STAN  Aerospace
 • CEN/CLC/JWG CMI Continuous measuring instruments
 • CEN/CLC/TC 2 Power Engineering
 • CEN/CLC/TC 5 Space
 • CEN/CLC/WG FPR Fire protection for railway applications
 • CEN/SS B02  Structures
 • CEN/SS F01  Technical drawings
 • CEN/SS F02  Units and Symbols
 • CEN/SS F05  Measuring Instruments
 • CEN/SS F23  Energy
 • CEN/SS H01  Cinematography
 • CEN/SS H10  Sewing machines
 • CEN/SS H22  Smokers' lighters
 • CEN/SS I03  Limits and fits
 • CEN/SS I09  Small tools
 • CEN/SS I17  Machinery in general (including safety)
 • CEN/SS M11  Powder metallurgy
 • CEN/SS M18  Metal wire products
 • CEN/SS T01  Shipbuilding and maritime structures
 • CEN/SS T02  Aerospace
 • CEN/SS T22  Off-road vehicles
 • CEN/TC 10  Lifts, escalators and moving walks
 • CEN/TC 12  Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
 • CEN/TC 54  Unfired pressure vessels
 • CEN/TC 69  Industrial valves
 • CEN/TC 74  Flanges and their joints
 • CEN/TC 92  Water meters
 • CEN/TC 98  Lifting platforms
 • CEN/TC 114  Safety of machinery
 • CEN/TC 121  Welding
 • CEN/TC 123  Lasers and photonics
 • CEN/TC 138  Non-destructive testing
 • CEN/TC 142  Woodworking machines - Safety
 • CEN/TC 143  Machine tools - Safety
 • CEN/TC 144  Tractors and machinery for agriculture and forestry
 • CEN/TC 145  Plastics and rubber machines
 • CEN/TC 147  Cranes - Safety
 • CEN/TC 149  Power-operated warehouse equipment
 • CEN/TC 150  Industrial Trucks - Safety
 • CEN/TC 151  Construction equipment and building material machines - Safety
 • CEN/TC 152  Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
 • CEN/TC 153  Machinery intended for use with foodstuffs and feed
 • CEN/TC 168  Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
 • CEN/TC 185  Fasteners
 • CEN/TC 186  Industrial thermoprocessing - Safety
 • CEN/TC 187  Refractory products and materials
 • CEN/TC 188  Conveyor belts
 • CEN/TC 190  Foundry technology
 • CEN/TC 196  Machines for underground mines - Safety
 • CEN/TC 197  Pumps
 • CEN/TC 198  Printing and paper machinery - Safety
 • CEN/TC 202  Foundry machinery
 • CEN/TC 203  Cast iron pipes, fittings and their joints
 • CEN/TC 214  Textile machinery and accessories
 • CEN/TC 232  Compressors, vacuum pumps and their systems
 • CEN/TC 240  Thermal spraying and thermally sprayed coatings
 • CEN/TC 242  Safety requirements for passenger transportation by rope
 • CEN/TC 247  Building Automation, Controls and Building Management
 • CEN/TC 255  Hand-held, non-electric power tools - Safety
 • CEN/TC 263  Secure storage of cash, valuables and data media
 • CEN/TC 265  Site built metallic tanks for the storage of liquids
 • CEN/TC 267  Industrial piping and pipelines
 • CEN/TC 268  Cryogenic vessels
 • CEN/TC 269  Shell and water-tube boilers
 • CEN/TC 270  Internal combustion engines
 • CEN/TC 271  Surface treatment equipment - Safety
 • CEN/TC 289  Leather
 • CEN/TC 290  Dimensional and geometrical product specification and verification
 • CEN/TC 305  Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
 • CEN/TC 319  Maintenance
 • CEN/TC 322  Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements
 • CEN/TC 333  Cycles
 • CEN/TC 334  Irrigation techniques
 • CEN/TC 342  Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
 • CEN/TC 344  Steel static storage systems
 • CEN/TC 354  Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities
 • CEN/TC 355  Project Committee - Lighters
 • CEN/TC 397  Baling presses - Safety requirements
 • CEN/TC 399  Gas Turbines applications - Safety
 • CEN/TC 407  Project Committee - Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design
 • ECISS/TC 100 General issues
 • ECISS/TC 101 Test methods for steel (other than chemical analysis)
 • ECISS/TC 102 Methods of chemical analysis for iron and steel
 • ECISS/TC 103 Structural steels other than reinforcements
 • ECISS/TC 104 Concrete reinforcing and prestressing steels
 • ECISS/TC 105 Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
 • ECISS/TC 106 Wire rod and wires
 • ECISS/TC 107 Steels for pressure purposes
 • ECISS/TC 108 Steel sheet and strip for electrical applications
 • ECISS/TC 109 Coated and uncoated flat products to be used for cold forming
 • ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and steel fittings
 • ECISS/TC 111 Steel castings and forgings

Περισσότερες πληροφορίες για τη CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.cen.eu