Ελληνικά

Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 05 Φυσικός Λίθος

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίσης CYS TC 05  Φυσικός Λίθος παρακολουθεί τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 246 Natural Stones.

Η σύνθεση της CYS TC 05 Φυσικός Λίθος ανανεώθηκε το 2018 για την τριετία 2018 – 2021.