Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 14 - Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα

Στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα εξετάζονται θέματα που αφορούν προκατασκευασμένα υλικά από σκυρόδεμα όπως: πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθους,σωλήνες ομβρίων υδάτων και κρασπεδόλιθους.

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποήσης CYS TC 14  παρακολουθεί τις εργασίες των Ευρωπαϊκών Tεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CEN TC 178 Paving Units and Kerbs και  CEN TC 229 Precast Concrete Products.

Η σύνθεση της CYS TC 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα ανανεώθηκε το 2019 για την τριετία 2019-2022.

 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ