Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 14 - Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα

CYS ΤC/ 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα

Στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή για τα Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα (CYS ΤC 14) εξετάζονται θέματα που αφορούν προκατασκευασμένα υλικά από σκυρόδεμα όπως: πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθους, λίνιες , σωλήνες ομβρίων υδάτων και κρασπεδόλιθους (λίνιες).

Η επιτροπή παρακολουθά τις εργασίες των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης CENTC 178 :Paving Units and Kerbs CEN TC 165/WG9:Wastewater Engineering-Concrete Pipes και CENTC 229 :PrecastConcreteProducts.

 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.