Ελληνικά

European Technical Committees (Health & Safety)

The European Standardization Committee (CEN) has a significant part of its work to the Health and Safety sector. As of today, there 14 European Technical Committees dealing with the following:
 • CEN / TC 052 – Safety of Toys
 • CEN / TC 070 – Manual Means of Fire Fighting Equipment
 • CEN / TC 079 – Respiratory Protective Devices
 • CEN / TC 085 – Eye Protective Equipment
 • CEN / TC 093 – Ladders
 • CEN / TC 122 –  Ergonomics
 • CEN / TC 136 – Sports, Playground and other Recreational Equipment
 • CEN / TC 137 – Assessment  of Workplace Exposure to Chemical and Biological Agents
 • CEN / TC 158 – Head Protection
 • CEN / TC 159 – Hearing Protectors
 • CEN / TC 160 – Protection against Falls from Height Including Working Belts
 • CEN / TC 161 – Food and Leg Protectors
 • CEN / TC 162 – Protective Clothing Including Hand and Arm Protection and Life Jackets
 • CEN / TC 192 – Fire Service Equipment
 • CEN / TC 207 – Furniture
 • CEN / TC 211 – Acoustics
 • CEN / TC 231 – Mechanical Vibration and Shock
 • CEN / TC 252 – Child Use and Care Articles

During the past few years, these committees have published several harmonized standards that support the European Union's new approach.

With the support of CYS, subject matter experts from public services and private organizations in Cyprus operating in the specific sector, can participate and contribute to the work of the European Standardization, thus promoting the national interests and at the same time remain update in regards to the trends of their industry.
 
You can find more information about CEN and the European Technical committees on the following website:
 

http://www.cen.eu

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ