Ελληνικά

National Technical Committee CYS/TC 01 - Building Limes

The CYS / TC 01 committee activities relate to the standardization of specifications and test methods for building lime used in construction and civil engineering projects. The category of building lime includes materials such as basic mortars (lime, hydraulic lime, pozzolan, cement) or are categorized into organic (natural, synthetic) or inorganic (gaseous, synthetic). This committee monitors the standardization work performed by the respective European Technical Committee for CEN / TC 51-Building lime through it's respective mirror committee.

The National Technical Standardization Committee CYS / TC 01 for Building Lime has remained inactive since 2006, as there have been no recent relevant aspects of National Interest for discussion.

A CYS's representative participates in the meetings of the respective CEN / TC 51 European Committee.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ