Ελληνικά

Πρόσβαση στα πρότυπα έχουν όλα τα άτομα και οργανισμοί με κατευθείαν εύρεση και αγορά του προτύπου (Κατάλογος Προτύπων). Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε πρότυπα μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας που προσφέρει ο οργανισμός (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα "Συνδρομητικά Σχήματα").

Ο CYS διαθέτει προς πώληση πακέτα προτύπων για ειδικές θεματικές κατηγορίες. Με αγορά πέραν των €200 σε πακέτα προτύπων παρέχεται έκπτωση 15% ενώ στους υφιστάμενους συνδρομητές του οργανισμού προσφέρεται έκπτωση 30%. Μπορείτε να δείτε τα πακέτα προτύπων στην σελίδα "Πακέτα Προτύπων" (Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ). Επίσης, στους υφιστάμενους συνδρομητές προσφέρεται έκπτωση 40% για τα ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα.

Αν είστε μέλος στο ΕΤΕΚ, φοιτητής σε πανεπιστήμιο ή στέλεχος σε άλλους συνδεδεμένους με τον CYS οργανισμούς, σας παρέχεται ειδική πρόσβαση στα πρότυπα.

Χρησιμοποιείστε τους πιο κάτω συνδέσμους για να αγοράσετε ή/και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πρότυπα.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 22 411 413 ή στο +357 22 411 414.