Ελληνικά

Πρόσβαση στα πρότυπα έχουν όλα τα άτομα και οργανισμοί είτε με κατευθείαν εύρεση και αγορά του προτύπου, είτε μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας που προσφέρει ο οργανισμός ή με αγορά πακέτων προτύπων (περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες "Συνδρομές" και "Πακέτα Προτύπων").

Ο CYS διαθέτει προς πώληση πακέτα προτύπων για ειδικές θεματικές κατηγορίες. Για αγορά τουλάχιστον €200 παρέχεται έκπτωση 15%, σε υφιστάμενους συνδρομητές του CYS 30% και 40% αντίστοιχα για τα ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα. Μπορείτε να δείτε τα πακέτα προτύπων στην σελίδα "Πακέτα Προτύπων"

Επίσης, αν είστε μέλος στο ΕΤΕΚ, φοιτητής σε πανεπιστήμιο ή στέλεχος σε άλλους συνδεδεμένους με τον CYS οργανισμούς,  σας παρέχεται ειδική πρόσβαση στα πρότυπα. Ζητήστε οδηγίες από την γραμματεία του οργανισμού σας ή απο τον CYS.

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων πιο κάτω.

(Σημείωση: Στις τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α, 5% για πρότυπα σε έντυπη μορφή και 19% για πρότυπα σε ηλεκτρονική μορφή)

Χρησιμοποιείστε τους πιο πάνω συνδέσμους για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αγοράσετε πρότυπα