Ελληνικά
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 09:52

Φιλοξενία της 34ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 136 Sports, playground and other recreational equipment

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, του φιλοξενεί στις 20 με 22 Μαΐου 2015 σε ξενοδοχείο του Πρωταρά, την 34η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 136 «Sports, playground and other recreational equipment».

Η τεχνική επιτροπή είναι μια από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης και δραστηριοποιείται στον τομέα εκπόνησης προτύπων για τον αθλητικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό παιχνιδότοπων και τον εξοπλισμό πλειάδας άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Τα πρότυπα που εκπονεί η CENTC 136 συμπεριλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικές απαιτήσεις, απαιτήσεις επίδοσης, μεθόδους δοκιμής, απαιτήσεις εγκατάστασης και συντήρησης, πληροφορίες προς τους καταναλωτές κλπ.

Στη Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν 25 περίπου εκπρόσωποι των οργανισμών τυποποίησης των Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Κατά τη συνέλευση αναμένεται να συζητηθούν ανάμεσα σε άλλα: τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη δημόσια κρίση των προσχεδίων της επιτροπής, η πρόοδος των εργασιών της υποεπιτροπής και των ομάδων εργασίας της CENTC 136, οι νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, καθώς και θέματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών, που διέπουν τον τομέα.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση και τις δραστηριότητες της επιτροπής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία του CYS.