Ελληνικά
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 15:43

Πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του CYS για τους μαθητές της Σχολής Κωφών

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία στις 14 Μαΐου 2015, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Σχολής Κωφών στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχιση της συνεργασίας της Σχολής Κωφών με τον CYSη οποία ξεκίνησε αρχές του χρόνου, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Αγωγής Υγείας της Σχολής, κας Ροδούλας Παπαλαμπριανού Καραβέλα.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους μαθητές της σχολής από ομάδα τριών Λειτουργών Τυποποίησης του CYS, οι οποίοι ανέλαβαν και την υλοποίηση του σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους δασκάλους νοηματικής της σχολής. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τα πρότυπα και τη σημασία τους όσο αφορά την ασφάλεια στην καθημερινότητα μας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Τα πρότυπα και η σημασία τους στην ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών & Άσκηση Εφαρμογής Προτύπων για την Ασφάλεια Παιχνιδότοπων».

 

IMG 0942B

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια διάλεξη αναφορικά με τα πρότυπα, τη σημασία τους για την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών, και το ρόλο μικρών και μεγάλων ως ενεργά μέλη της κοινωνίας στην προώθηση της εφαρμογής τους. Κατά τη διάλεξη δόθηκαν στους μαθητές δεκάδες παραδείγματα προτύπων που περιέχουν απαιτήσεις ασφάλειας και αφορούν παιδικά είδη, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό κουζίνας, αποθήκευσης τροφίμων κ.α. Στη συνέχεια έγινε αναφορά σε σειρά Ευρωπαϊκών προτύπων που περιέχουν απαιτήσεις για την ασφάλεια παιχνιδότοπων, ενώ εντοπίστηκαν και επεξηγήθηκαν μέσα από φωτογραφίες συγκεκριμένα παραδείγματα ασφαλούς και μη ασφαλούς εξοπλισμού. Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και έθεσαν στους Λειτουργούς ερωτήσεις μέσα από τις οποίες έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση.

IMG 0921A

IMG 0932a

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος περιλάμβανε πρακτική άσκηση εφαρμογής στους παιχνιδότοπους της Σχολής Κωφών. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, και συνοδευόμενες από ένα Λειτουργό του CYSκαι καθηγητές της σχολής, προσπάθησαν μέσα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι να εντοπίσουν συγκεκριμένα σημεία στους παιχνιδότοπους της σχολής τα οποία πληρούσαν ή δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των προτύπων, όπως αυτές είχαν επεξηγηθεί στη διάλεξη. Για το σκοπό αυτό δόθηκε στους μαθητές μια Λίστα Ελέγχου που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της άσκησης, στην οποία σημείωναν τα ευρήματα τους. Οι μαθητές κάθε ομάδας παρουσίασαν τα ευρήματα τους και τα σημεία που εντόπισαν και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα και τις εμπειρίες τους. Η πρόεδρος των μαθητών ευχαρίστησε τους Λειτουργούς δίνοντας τους ένα όμορφο αναμνηστικό μαγνήτη που έφτιαξαν οι μαθητές της σχολής.

10985261 952896174750477 5479696189302353375 nA

11258031 952896548083773 9178850421819082014 nA

IMG 0974a

IMG 0982a

Το πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού τόσο οι μαθητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, ενώ κατανόησαν πλήρως όσα τους λέχθηκαν στη διάλεξη και εντόπισαν όλα τα σημεία που αναμενόταν κατά την πρακτική άσκηση. HΔιεύθυνση της Σχολής Κωφών με επιστολή της ευχαρίστησε θερμά τους Λειτουργούς του CYSκαι επανέλαβε την ετοιμότητα της για συνεργασία με νέες δράσεις την επόμενη σχολική χρονιά. Από πλευράς του ο CYSθα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τη Διεύθυνση της Σχολής Κωφών και κυρίως την καθηγήτρια Αγωγής Υγείας κα Ροδούλα Παπαλαμπριανού Καραβέλα για αυτή τους την πρωτοβουλία, και προσμένει στην υλοποίηση νέων δράσεων με τη συνεργασία της Σχολής Κωφών.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του CYSγια την προώθηση της Τυποποίησης και των προτύπων στην δημοτική και μέση εκπαίδευση, καθώς και την ενεργό εμπλοκή αδύνατων κοινωνικών ομάδων στην τυποποίηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σημαντική καινοτομία για τα Κυπριακά και Ευρωπαϊκά δεδομένα στους δύο αυτούς τομείς, και στόχος του CYSείναι η υλοποίηση πολλών σχετικών δράσεων έτσι ώστε μέσα από την εκπαίδευση αλλά και την εμπλοκή των αδύνατων κοινωνικά ομάδων, όλοι οι μαθητές, που είναι οι μελλοντικοί επιχειρηματίες, επιστήμονες, οικογενειάρχες και καταναλωτές, να αποκτήσουν γνώσεις και εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν την κοινωνία του αύριο.