Ελληνικά
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 12:11

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη (DE MINIMIS) - Περίοδος: B΄ Εξάμηνο 2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) παρέχει επιχορηγημένα πολυεπιχειρησιακά και μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του Β' Εξαμήνου 2015 μπορείτε να βρείτε στο : https://www.cys.org.cy/stage3/el/nea/seminars/training-seminars