Ελληνικά
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 06:46

Στηρίζουμε τον εθελοντισμό και τα άτομα με αυτισμό

Η κοινωνική ευαισθησία ενός Οργανισμού διακρίνεται μέσα από τη διαχρονική στήριξη προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το ανθρώπινο δυναμικό του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), προσηλωμένο στην κοινωνική υπευθυνότητα, θα συμμετέχει το Σάββατο 04 Ιουνίου, 2016 στην εκδήλωση GOBAZZARART!

Με σύνθημα Για τον Αυτισμό, Μαζί με τα Παιδιά, η εκδήλωση διοργανώνεται στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου, για το Σύνδεσμο ΜΑΖΙ, τον Σύνδεσμο Συγγενών και Φίλων ατόμων με αυτισμό.

 Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο της αποστολής του ως ο Εθνικός Φορέας Ποιότητας της Κύπρου, βρίσκεται σταθερός συμπαραστάτης στον εθελοντισμό και στηρίζει την ευγενή αυτή πρωτοβουλία.

 Με όραμά την εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, οι άνθρωποι του CYS, θα ενημερώνουν το κοινό, τα παιδιά, τους γονείς και κάθε παρευρισκόμενο για τη σημασία των προτύπων στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας και σε κάθε μας δραστηριότητα.

 Με πλούσιο ενημερωτικό υλικό και ειδικές παιδικές δραστηριότητες/παιχνίδια, κοπιάστε να ενημερωθείτε για τα Πρότυπα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η χρήση τους παντού!

 

GO BAZZ ART A5 FINAL FOR PRINT 01

GO BAZZ ART A5 FINAL FOR PRINT 02