Ελληνικά
Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016 07:03

Φιλοξενία του ABHS (Advisory Board on Healthcare Standards) στην Κύπρο

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(CYS) θα φιλοξενήσει σε ξενοδοχείο στην Λευκωσία το Advisory Board on Healthcare Standards(ABHS) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης(CEN) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC).

Το ABHS έχει αποστολή του να παρέχει καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την τυποποίηση στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN και CENELEC και στα Τεχνικά Συμβούλια τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα επιλεχθεί ένα θέμα σχετικό με το τομέα με τις δραστηριότητες στην Κύπρο και θα προσκληθούν εισηγητές οι οποίοι θα μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος τις εμπειρίες και τις δραστηριότητες τους.