Ελληνικά
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 08:13

Συμμετοχή CYS στη 2η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ)

Στις 11 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμμετείχε, με τη Λειτουργό Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων, στην εν λόγω ΓΣ ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. Στη ΓΣ εκπροσωπήθηκαν οι ακόλουθοι φορείς από την Κύπρο: η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών/Διερμηνέων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των μεταφρασμένων κειμένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, ιδρύθηκε το ΕΔΟ για εξυπηρέτηση των ελληνόφωνων μεταφραστών και όχι μόνο αλλά και για καλύτερη απόδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμμετέχει από το 2014 στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ).

Κατά το 2016, βασικός στόχος του Δικτύου ήταν η περαιτέρω γνωστοποίηση του και η ενεργότερη δραστηριοποίηση των μελών του. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω παρουσιάσεων που έγιναν στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Δημόσιες Διοικήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε την αναφορά της κυρίας Μάρθας Νεοκλέους, από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνη του Γραφείου Λευκωσίας στην εκδήλωση CYStandarday 2016, που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων. Συγκεκριμένα η κα Νεοκλέους, ευχαρίστησε τον CYS, για την ευκαιρία που της δόθηκε να παρουσιάσει το ΕΔΟ σε πλήθος παρευρισκόμενων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αφού παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων τόσο της Συντονιστικής όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής για τη χρονιά 2016, συζητήθηκαν οι προτεινόμενες δράσεις για το 2017. Οι προσπάθειες προσέγγισης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θα συνεχιστούν και θα ενταθούν κατά το 2017. Επιπλέον στόχος του Δικτύου είναι η ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη του, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο CYS, παραμένει σταθερός σύμμαχος και υποστηρικτής των προσπαθειών που καταβάλλει το ΕΔΟ για την καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής και κυπριακής ορολογίας καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εμείς ως CYS, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη σημασία της σωστής ορολογίας μέσω της ενεργούς συμμετοχής μας στη Συντονιστική Επιτροπή του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας της γλώσσας μας σε επίπεδα υψηλά.