Ελληνικά
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016 11:20

Φιλοξενία της CEN TC 191/WG6/TG2 ’Gas Extinguishing Systems and Components’’

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης έχει φιλοξενήσει στις 24-25 Νοεμβρίου, 2016 στη Λεμεσό τη συνάντηση της ομάδας εργασίας CENTC 191/WG6/TG2 Gas Extinguishing Systems and Components’’. Η Ομάδα εργασίας έχει φιλοξενηθεί στην Κύπρο με χορηγό φιλοξενίας την εταιρεία FirePro.

O Dr G. GianfilippiDeParenti, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας FirePro, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή συστημάτων πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης, είναι ο Εθνικός μας Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 191: Fixed Firefighting Systems και αποτελεί ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας 6 ‘’Gas Extinguishing Systems and Components’’.

Σκοπός της εν λόγω ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση δυο νέων Ευρωπαϊκών προτύπων αναφορικά με «CondensedaerosolfireextinguishingSystems -- RequirementsandtestmethodsforcomponentsandsystemDesign, installationandmaintenanceGeneralrequirements».Στη συνάντηση η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με την ετοιμάσια των εν λόγω προσχεδίων.

Η Εταιρεία FIREPRO συμμετείχε στην επιτροπή με δυο εκπροσώπους ,τον DrG. GianfilippiDeParenti, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας FirePro και τον κ. Βάκη Ιωακείμ QualityManager.Επίσης οι φιλοξενούμενοι πραγματοποιήσαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Fire-Pro όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πρωτοποριακής τεχνολογίας που αναπτύσσεται από την εταιρεία.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Eταιρεία FIREPRO για την άψογη φιλοξενία της ομάδας εργασίας και ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας.

 

Banner

 

Meeting