Ελληνικά
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 06:35

Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (KEΠ) και O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) συνδιοργανώνουν την Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας «Ημερίδα Ποιότητας 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου, 2017 και ώρα 11.00π.μ. στο ξενοδοχείο HILTON CYPRUS στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Θεσμού «Τιμητικές Διακρίσεις Ποιότητας» ο οποίος έχει καθιερωθεί από την ΚΕΠ και τον CYS, στη φετινή εκδήλωση, η Τιμητική Διάκριση θα απονεμηθεί στον Όμιλο LOUIS GROUP για τα ξενοδοχεία του που είναι πιστοποιημένα στην Κύπρο και για την πολύχρονη και αξιόλογη προσφορά του στον τομέα αναβάθμισης των υπηρεσιών τους μέσω της πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) κατά τη διάρκεια της φετινής Εκδήλωσης Ποιότητας, θα τιμήσει απονέμοντας επίσημα τα πιστοποιητικά, στις νέες πιστοποιημένες επιχειρήσεις/οργανισμούς για τα ακόλουθα συστήματα:


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και ΕΜΑS
Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)
Σύστημα HACCP με βάση τις Συστάσεις CODEX Alimentarius Commission
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001)
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001)
Σήμανση CE
Πιστοποίηση Προϊόντων
Έλεγχος Εγκατάστασης Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων
Έλεγχος Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων
Good Distribution Practices

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας του CYS με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Cyprus International Institute of Management (CIIM).

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Έντιμος Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης. Έχουν επίσης προσκληθεί Υπουργοί, Βουλευτές, Αξιωματούχοι του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι Οργανώσεων, Φορέων, Ακαδημαϊκοί και Επαγγελματίες από όλους τους τομείς της οικονομίας και της
κοινωνίας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.