Ελληνικά
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 05:20

Ο Τουρισμός είναι δικαίωμα όλων

Ο Τουρισμός δεν αποτελεί προνόμιο μόνο για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να κινείται με ανεξαρτησία, άνεση και ασφάλεια ώστε να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όταν αυτά τα δρώμενα και οι υπηρεσίες επηρεάζουν τα άτομα με αναπηρίες και συνδέονται με την προσωπική ξεκούραση και χαλάρωση αλλά και τη ξενάγηση τους ως τουρίστες.

Τα πρότυπα είναι παντού, εφαρμόζονται στις καθημερινές μας δραστηριότητες και προσφέρουν ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος μας, όπου ο τουρισμός αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα του νησιού, οφείλουμε να αξιοποιούμε τα εθελοντικά πρότυπα για να επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλή παραμονή των τουριστών με αναπηρίες σε ένα περιβάλλον προσιτό και προσβάσιμο.


Η τυποποίηση δεν θα μπορούσε να ήταν απούσα από ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα και για αυτό τόσο η Διεθνής όσο και η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση έχουν θέσει ως βασική στρατηγική τους κατεύθυνση τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις δραστηριότητες εκπόνησης προτύπων.


Σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 228 Tourism and related services, δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων του τομέα του τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη προτύπων για βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα όλων των τουριστών στις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες.


Για το σκοπό αυτό, υπό την εποπτεία της ISO/TC 228 έχει δημιουργηθεί η Ομάδα Εργασίας 14 (WG 14), η οποία δραστηριοποιείται με το θέμα του Προσβάσιμου Τουρισμού/Accessible Tourism και ήδη έχει αρχίσει τις εργασίες της για εκπονηθεί σχετικό πρότυπο, το οποίο θα έχει ως τίτλο ’Accessible Tourism for All- Requirements and Recommendations’’.


Η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας και συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της στις εργασίες της. Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), αντιπροσωπεύει η κα Στέλλα Γαβριήλ, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί ίσως την πρώτη επαγγελματία που ασχολείται στην Κύπρο με την παραχώρηση υπηρεσιών για άτομα με κινητικά προβλήματα, για διακοπές χωρίς φραγμούς.


Η ISO/TC 228 WG/14, αναμένεται να συνεδριάσει στην Κύπρο το 2018 και να φιλοξενηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.


"Η εμπειρία μου στην πρώτη συνάντηση της επιτροπής στη Μαδρίτη για τον προσβάσιμο τουρισμό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για το λόγο ότι γνώρισα επαγγελματίες από άλλες χώρες στον τομέα μου και συζητώντας μαζί τους ανακάλυψα στο πόσο υστερούμε στην Κύπρο και τι αλλαγές χρειάζονται για να μπορούμε να φιλοξενούμε άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας. Λαμβάνοντας μέρος σε τέτοιες επιτροπές προβάλουμε και το νησί μας σαν ένα προσβάσιμο προορισμό. Σκοπός μου είναι να γνωρίσω επαγγελματίες στον τομέα μου για να μπορέσω να προωθήσω το νησί μας προς τα έξω ως επίσης και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου για να μπορέσω να είμαι πιο σωστή στο αντικείμενο και μέσω των προτύπων να προσφέρω σε αυτούς τους τουρίστες τις απαιτούμενες ποιοτικές υπηρεσίες που προσδοκούν".

FB IMG 1490272699564

Στέλλα Γαβριήλ, Accessible Travel Cyprus
Εθνική αντιπρόσωπος CYS στην ISO/TC 228/WG14