Ελληνικά
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 12:42

28η Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής τυποποίηση δραστηριοποιείται με πολύ μεγάλο αριθμό τεχνικών επιτροπών στην εκπόνηση προτύπων που αφορούν τον τομέα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία. Ανεξαρτήτως  του είδους, του χώρου, του βαθμού δυσκολίας και της επικινδυνότητας της εργασίας, τα πρότυπα είναι απαραίτητα. Απαραίτητα για την κατασκευή, την αγορά, τη χρήση, τη λειτουργικότητα και τη συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού!

Standardwork translated in greek Page 1 002

 

Standardwork translated in greek Page 2 002