Ελληνικά
Πέμπτη, 04 Μαϊος 2017 07:26

Φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 12 “Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries”

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) φιλοξένησε στη Λεμεσό στις 5 και 6 Απριλίου 2017, τη συνεδρία της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 12 “Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries”.

Στη συνεδρία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από εταιρίες όπως η TOTAL, ENI, STATOIL, REPSOL και GAZPROM, εκπροσωπώντας τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης της Γαλλίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Ισπανίας και Ρωσίας αντίστοιχα, αλλά και εμπειρογνώμονες από την Αυστραλία, Κίνα, Κορέα, και ΗΠΑ.

Συμμετείχε επίσης και αντιπροσωπεία του CYS με εμπειρογνώμονες σε θέματα υδρογονανθράκων, προερχόμενοι από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Τμήμα Δημοσίων έργων και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της CEN/TC 12 αφορούσαν μεταξύ άλλων την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) για εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων τα οποία θα υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μηχανήματα (2006/42/EC) καθώς και τα μέτρα της Ε.Ε. για κυρώσεις εναντίων ορισμένων χωρών, γεγονός όμως που επηρεάζει το έργο της CEN/TC 12.

Παρουσιάστηκε επίσης το έργο της CEN/TC 12 για το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρία το 2016 και συζητήθηκε το θέμα ετοιμασίας του “Hydrocarbons BAT” (Best Available Technics), το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. για την αδειοδότηση των εταιριών που εμπλέκονται στα θέματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Παράλληλα με τη φιλοξενία της CEN/TC 12, φιλοξενήθηκε στις 3 Απριλίου το η Επιτροπή Τυποποίησης του IOGP (International Association of the Oil & Gas Producers) και στις 4 Απριλίου το Management Committee τις Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 67 “Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries”.

Υποστηρικτές της φιλοξενίας ήταν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και η VTTV VASILIKO.