Ελληνικά
Πέμπτη, 18 Μαϊος 2017 08:39

18 Μαϊου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων-Πώς συνδέεται με την Τυποποίηση

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών "με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί προωθητική δύναμη για την αναπτυξιακή διαδικασία και τη βιωσιμότητα της κάθε χώρας. Τα Μουσεία είναι φύλακες της πολιτιστικής κληρονομίας και ευθύνη της κοινωνίας είναι η διατήρηση τους και η συνεχής αναβάθμιση τους. Τα Μουσεία μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα για την κοινωνική συμφιλίωση και την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων.

Η διασφάλιση των αγαπημένων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου των άυλων πολιτιστικών εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που καθορίζουν συλλογικά μια κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ότι αποτελεί συμβολή στην ανθρώπινη ευημερία. Χωρίς την πολιτιστική κληρονομιά την οποία ζωντανεύουν - τα γνωστά αξιοθέατα των πόλεων μας και τα τοπία, οι παραδόσεις και ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής που κληρονομήθηκε από τους προγόνους μας - θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς την ίδια την ύπαρξή μας ως οντότητες.

1

Η Τυποποίηση έρχεται να συμβάλει και σε αυτό τον τομέα και να χαράξει και αυτή τη δική της ιστορία στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την Ευρώπη. Η αξία της είναι αυτονόητη και αυταπόδεικτη. Αποτελεί έναν μη ανανεώσιμο πόρο, μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή η πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές οι οποίες επηρεάζουν όλες τις πτυχές της σύγχρονη ζωής, Κατά συνέπεια η προστασία της καθίσταται ζωτικής σημασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), λειτουργεί η Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage με αποστολή την εκπόνηση προτύπων τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, σκοπός της επιτροπής είναι η εκπόνηση προτύπων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Η τυποποίηση συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στα θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.

H Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης έχει εκπονήσει μέχρι σήμερα 29 πρότυπα ενώ ολοένα αυξάνονται οι ανάγκες για περαιτέρω εκπόνηση προτύπων.

Επιγραμματικά να αναφερθεί ότι τα πρότυπα περιλαμβάνουν προδιαγραφές και μεθόδους συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομίας από επιδράσεις της θερμοκρασίας, νερού, υγρασίας, αέρα τόσο σε αντικείμενα αλλά και σε κτήρια που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται πρότυπα που αφορούν τον τρόπο έκθεσης αντικειμένων, κατασκευής προθηκών έκθεσης αντικειμένων, μεθοδολογίες μεταφοράς και αποθήκευσης των αντικειμένων, συνθήκες φωτισμού κατάλληλες για τα εκθέματα και γενικά πρότυπα που αφορούν τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών σε χώρους εκθεμάτων, την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων πολιτιστικής κληρονομίας, μεθοδολογίες διατήρησης και αποκατάστασης ξύλινων κατασκευών που συνδέονται με πολιτιστική κληρονομία κ.α.

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση προσφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ενεργή συμμετοχή στην τυποποιητική εργασία της εν λόγω επιτροπής ή ενημέρωση και καθοδήγηση, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.