Ελληνικά
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 09:32

Φιλοξενία Ευρωπαικής Τεχνικής Επιτροπής CEN TC 227- Road Materials

Φιλοξενία Ευρωπαικής Τεχνικής Επιτροπής CEN TC 227 Road Materials

Στις 19-20 Ιουνίου 2017, θα διεξαχθεί η 28η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CENTC 227- RoadMaterials στην Λεμεσό.

Η εν λόγω επιτροπή ασχολείται με θέματα που αφορούν τις εργασίες τυποποίησης σε σχέση με το ασφαλτικό σκυρόδεμα. Προτεραιότητα της επιτροπής αποτελεί η εκπόνηση ή και αναθεώρηση των προτύπων που σχετίζονται με ασφαλτομίγματα και τις μεθόδους δοκιμών τους, κατάλληλες μεθόδους δοκιμών για Slurrysurface, Surfacedressing, στεγανωτικά υλικά κτλ.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης CYS για άλλη μια φορά με την φιλοξενία της CENTC 227, έχει την ευκαιρία να αναδείξει την Κύπρο στον χάρτη της Τυποποίησης. Στην συνάντηση θα συμμετέχει και έκπροσωπος του ΤΔΕ, μέλος της αντίστοιχης Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYSTE 17 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ευγενή οικονομική στήριξη τους προς στον CYS για την φιλοξενία της εν λόγω επιτροπής και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις συναντήσεις.