Ελληνικά
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 06:06

Συμμετοχή του CYS στο Erasmus+

erasmus

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του προγράμματος “Acquisition of key competencies and professional experience in standardization” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Learning Mobility of Individuals, διάρκειας 12 μηνών. Το πρόγραμμα κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Ιρλανδίας NSAI (National Standards Authority of Ireland).

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και περιλαμβάνει την κινητικότητα και την κατάρτιση 2 στελεχών του CYS.

Η ανάγκη για τη δράση της εν λόγω κινητικότητας σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες και την αποστολή του Οργανισμού, δηλαδή την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και την προώθηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

 

Πάτηστε εδώ και διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου

 

logo erasmus plus