Ελληνικά
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 05:38

Επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC στην Κύπρο

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει την τιμή να φιλοξενήσει στην Κύπρο από τις 11 μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2017, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης(CENELEC) Dr. Bernhard Thies.

Στo πλαίσιo της επίσκεψης του αυτής, στην Κύπρο ο Dr. Thies θα συναντήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του τομέα της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης. Κύριο θέμα της συνάντησης θα είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις ανησυχίες και το μέλλον της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης και της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια αλλά και οι προβληματισμοί των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η επίσκεψη του Προέδρου της CENELECστην Κύπρο αντικατοπτρίζει τη μεγάλη εκτίμηση που έχουν οι εταίροι μας στην Ευρώπη για τις δραστηριότητες και το ρόλο που διαδραματίζει ο CYS παρά το μέγεθος του.