Ελληνικά
Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 06:55

Υιοθέτηση προτύπου ISO 37001: 2016 "Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use” ως Κυπριακό

Εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σε συνέχεια των επαφών για την προώθηση του διεθνούς προτύπου ISO 37001 κατά της δωροδοκίας αλλά και της επιτυχημένης ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, δεχθήκαμε επιστολές από διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες όπως προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του διεθνούς προτύπουISO 37001:2016 “Anti-briberymanagementsystems -- Requirementswithguidanceforuse” ως Κυπριακό.

Ας σημειωθεί πως η οποιαδήποτε υιοθέτηση ενός Διεθνούς προτύπου ως Εθνικό δεν αφαιρεί τον εθελοντικό του χαρακτήρα. Το πρότυπο συνεχίζει να παραμένει εθελοντικό. Μια τέτοια κίνηση αποτελεί απόδειξη πως η Κύπρος υιοθετεί καλές πρακτικές για την πάταξη του φαινομένου της δωροδοκίας.

Βάση των διαδικασιών του CYS αλλά και στο πλαίσιο της διαφάνειας θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς για την πρόθεση υιοθέτησης. Σε περίπτωση που εντός ενός μήνα (μέχρι 07/12/2017) δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία, η πρόθεση υιοθέτησης θα προωθηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του CYS για έγκριση και υλοποίηση.

Η παρούσα επιστολή έχει αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφόρηση.