Ελληνικά
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 13:27

Hμερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Νέο Διεθνές Πρότυπο «ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use».

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 20 Απριλίου, 2018 στη Λευκωσία, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Νέο Διεθνές Πρότυπο «ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use».

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις βασικές απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001 καθώς αυτό έχει εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Η ημερίδα έγινε με τη στήριξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ).

Κατά την έναρξη της έγιναν χαιρετισμοί εκ μέρους του CYS, του ΤΕΕ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του ΣΑΥΚ, και ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από Λειτουργό του CYS. Βασικός εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο κ. Γιάννης Τσούντας, εθνικός αντιπρόσωπος του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/PC 283, η οποία είχε αναλάβει την εκπόνηση του προτύπου.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν ερωτήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα από 150 στελέχη από την Κυπριακή βιομηχανία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, υπεύθυνοι ασφάλειας και υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.

Χορηγός της ημερίδας ήταν η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Πατήστε πιο κάτω για τις παρουσιάσεις της ημερίδας.

CYS Hmerida 20042018_Presentation CYS_ED

CYS Hmerida 20042018_Presentation ISO45001_YT

IMG 0126