Ελληνικά
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 06:54

Διάλεξη στο Σύνδεσμο Καταναλωτών Πάφου με θέμα Δωροδοκία και Διαφθορά

Lecture Consumers Association

Η διαφθορά έχει επεκταθεί και εκμοντερνιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε απειλεί να υποσκάψει την ίδια τη δομή της κοινωνίας. Σε μερικές χώρες, σχεδόν τίποτε δεν μπορεί να γίνει αν δεν «λαδωθεί» κάποια παλάμη.

Η δωροδοκία του κατάλληλου ατόμου μπορεί να βοηθήσει κάποιον να περάσει τις εξετάσεις, να πάρει δίπλωμα οδήγησης, να κλείσει μια συμφωνία ή να κερδίσει μια δίκη. «Η διαφθορά είναι σαν τη βαριά μόλυνση που καταβαρύνει τους ανθρώπους», λέει με θλίψη ο Αρνό Μοντμπούρ, ένας δικηγόρος στο Παρίσι.

Το φαινόμενο της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς έχουν λάβει σημαντικές διαστάσεις στις μέρες μας. Το κόστος , εκτός από οικονομικό, είναι και κοινωνικό, μιας και η διαφθορά υποσκάπτει τη δημοκρατία, επιβραδύνει την ανάπτυξη, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αποσαρθρώνει τις κοινωνικές δομές και συχνά ανοίγει το δρόμο στο οργανωμένο έγκλημα. Τόσο ο διεθνής όσο και ο ευρωπαϊκός νομοθέτης, αλλά κατ' επέκταση και ο εθνικός, προσπάθησαν μέσα από διατάξεις ποινικού ενδιαφέροντος να περιορίσουν το φαινόμενο.

Το συμπέρασμα που προκύπτει όμως είναι ότι όποιες προσπάθειες και να γίνουν σε επίπεδο νομοθετικό, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν δεν γίνει συνείδηση όλων μας ότι οι πράξεις διαφθοράς βλάπτουν το λαό, τη χώρα και τελικά το ίδιο το άτομο που μετέχει σε τέτοιες ενέργειες.

Δωροδοκία και Διαφθορά
Παραδείγματα Δωροδοκίας:
προσφορά χρημάτων, δώρα, φιλοξενία, εισφορές (πολιτικές ή φιλανθρωπίας), διασκέδαση, ταξίδια, κάλυψη εξόδων, χορηγίες κλπ .

Παραδείγματα Διαφθοράς: Απάτη, cartel, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κλπ
Η Δωροδοκία αποτελεί υποσύνολο της Διαφθοράς

Τρόποι Αντιμετώπισης της Δωροδοκίας

-          Εθνική νομοθεσία

-          Διεθνείς Συμβάσεις

-          Επιχειρηματικές Αλλαγές

-          Καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας ενάντια στη δωροδοκία

-          Εφαρμογή και πιστοποίηση του CYS ISO 37001

-         

Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Αντί-Δωροδοκίας;
Σχεδιάζεται για να καλλιεργήσει την κατάλληλη κουλτούρα αντί-δωροδοκίας εντός του Οργανισμού και να εφαρμόσει τους απαραίτητους ελέγχους. Έτσι θα αυξηθούν οι πιθανότητες εντοπισμού της δωροδοκίας και θα μειωθούν τα περιστατικά σε πρώτη φάση.Το ISO 37001 δίδει τις απαιτήσεις και καθοδήγηση εγκαθίδρυσης, εφαρμογής, διατήρησης και βελτίωσης ενός Ποιοτικού Συστήματος Διαχείρισης Αντί-Δωροδοκίας. Είτε αυτό ενσωματώνεται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού είτε παραμένει ανεξάρτητο.

Καλύπτει δωροδοκία
- στο δημόσιο, ιδιωτικό, μη-κερδοσκοπικό τομέα
- από/κατά του Οργανισμού ή του προσωπικού από/προς τρίτο μέρος
- παντού, οποιασδήποτε αξίας, οικονομικά ή μη οφέλη, έμμεσα/άμεσα
- ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα, φύσης, δραστηριότητας, ΜΜΕ, ΜΚΟ…

Πιστοποιείται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης όπως όλα τα άλλα συστήματα διαχείρισης π.χ. ISO 9001, HACCP κλπ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρότυπο δεν αντιμετωπίζει ειδικά απάτη, cartel, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή άλλες δραστηριότητες τους είδους

Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Αντί-Δωροδοκίας
- Υιοθέτηση πολιτικής αντί-δωροδοκίας
- διορισμός υπευθύνου παρακολούθησης συμμόρφωσης
- εκπαίδευση προσωπικού
- εκτίμηση του κινδύνου δωροδοκίας στα έργα+συνεργάτες
- εφαρμογή οικονομικών+εμπορικών ελέγχων
- συστηματοποίηση εκθέσεων και διαδικασιών διερεύνησης

Απαιτείται αφοσίωση, δέσμευση και συμβολή της ηγεσίας και επικοινωνία της Πολιτικής σ’ όλο το προσωπικό και στους εξωτερικούς συνεργάτες (υπεργολάβους, προμηθευτές, συνεργάτες)

Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Αντί-Δωροδοκίας

Ο Οργανισμός παρουσιάζει σε όλους ότι εφαρμόζεται ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης αντί-δωροδοκίας ως καλή πρακτική ελέγχου και πρόληψης. Σε περίπτωση περιστατικού ποινικής διερεύνησης, δεικνύει ότι ο Οργανισμός έχει λάβει ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης

Εγκαθιδρύεται και εφαρμόζεται κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης προς τους εν ισχύ νόμους και ρυθμιστικούς κανόνες (νόμοι, το πρότυπο, εσωτερικούς κανονισμούς)
Κερδίζεται εμπιστοσύνη στην αγορά, βελτιώνεται η φήμη και η εικόνα του Οργανισμού

Νομοθεσία & Κανονισμοί
ð ο Ποινικός Κώδικας περιγράφει σειρά κατηγοριών και ορισμούς
ðο νόμος για την πρόληψη προβλέπει κυρώσεις για το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο
ðΣτην Κύπρο οι απαγορεύσεις είναι γενικές αλλά αυστηρές
ðΗ Κύπρος συνυπέγραψε την Ευρωπαϊκή Απόφαση-Πλαίσιο που αφορά τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα

Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς
Προβλέπεται:
- Υιοθέτηση του ISO 37001 ως Κυπριακό (CYS ISO 37001)
- Σαφής οδηγία ενθάρρυνσης προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα ν’ αξιοποιήσει το πρότυπο ως χρήσιμο εργαλείο πρόληψης της δωροδοκίας (υλοποίηση βάσει χρονοδιαγράμματος στο δημόσιο, πρόθεση εξαγγελίας σχεδίου χορηγίας για πιστοποιήσεις στον ιδιωτικό τομέα)

η διάδοση του προτύπου κατά της δωροδοκίας και η πιστοποίηση ως απόδειξη συμμόρφωσης προς αυτό, αποκτά σύντομα διεθνείς διαστάσεις και αναμένεται να ζητείται από την αγορά ως απαραίτητη προϋπόθεση είτε για τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, είτε για τους προσφοροδότες σε δημόσιες συμβάσεις. 

Για τον Κύπριο καταναλωτή η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου με αποτελεσματικότητα, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, θα καταστεί άκρως επωφελής για την κοινωνία μας που τόσο πολύ υπέφερε και υποφέρει από το φαινόμενο.

Θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κ Πάμπο Καμμά για την τόσο κατατοπιστική ομιλία του και την αγαστή συνεργασία που έχουμε,τον Δήμαρχο Πάφου κ Φαίδωνος Φαίδωνα και την αστυνομία Πάφου για την παρουσία τους ,έχοντας όλοι μας πάρει πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις για τα συστήματα διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας.

Η Γνώση είναι η ασπίδα προστασίας του καθε ένος από εμας .Δυστυχώς αν και οι προσκλήσεις που είχαν σταλεί σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς της επαρχίας μας για να βρίσκονται μαζί μας ,μας τίμησαν με την απουσία τους. ¨ και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις¨.

 

Πηγή: Χριστοφή Χρίστα - Πρόεδρος Ε.Ε.Π