Ελληνικά
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 07:46

Νέα Έκδοση του ISO 22000:2018 Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων

1200x300b

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο, επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 19 Ιουνίου, 2018 εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), η νέα έκδοση του προτύπου για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000:2018 Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων. Παράλληλα, αναμένεται τις επόμενες ημέρες η έκδοση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) καθώς και η υιοθέτηση του ως εθνικό πρότυπο.

 

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό του προσωπικού τους. Η νέα αυτή έκδοση είναι πλήρως συμβατή με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος κ.α., γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του ακόμη πιο εύκολη

Μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του ο CYS, ως ο Εθνικός Φορέας τυποποίησης και αρμόδιος για την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τα πρότυπα, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με την νέα έκδοση του ISO 22000:2018 και τις αλλαγές που αυτή περιέχει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2018 στη Λευκωσία. Τόσο η πρόκληση όσο και το πρόγραμμα της Ημερίδας, θα είναι διαθέσιμα τέλος Ιουνίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προμηθευτούν το πρότυπο, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (Τηλ.: 22411413/414, Email: c.service@cys.org.cy).