Ελληνικά
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 08:02

Επιτυχής Υλοποίηση Ημερίδας του CYS για τη Νέα Έκδοση του CYS EN ISO 22000:2018 Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 13 Ιουλίου, 2018 στη Λευκωσία, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Η νέα έκδοση του CYS EN ISO 22000:2018 Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων».

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις βασικές απαιτήσεις του CYS EN ISO 22000:2018, τις αλλαγές που περιέχει η νέα έκδοση σε σχέση με την προηγούμενη, το χρόνο συνύπαρξής των δύο εκδόσεων κ.α.

Η ημερίδα έγινε με τη στήριξη των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την έναρξη της έγιναν χαιρετισμοί από την Γενική Διευθύντρια του CYSκαι τον Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, και ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από Λειτουργό του CYS αναφορικά με τις δραστηριότητές της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης στον τομέα των τροφίμων. Βασικός εισηγητής στην ημερίδα ήταν συνεργάτης του CYS, κ. Δημήτριος Κατσιέρης, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην Ομάδα Εργασίας WG8 της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ISO TC 34/SC17, που ανέλαβε την αναθεώρηση του προτύπου.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν ερωτήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του προτύπου και τον τρόπο μετάβασης στη νέα αυτή έκδοση. Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη από την Κυπριακή βιομηχανία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, υπεύθυνοι ασφάλειας τροφίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κ.α.

Πατήστε πιο κάτω για τις παρουσιάσεις της ημερίδας.

CYS Hmerida 13072018_Presentation CYS_ED

CYS Hmerida 13072018_Presentation ISO2200_ΔΚ

IMG 0233