Ελληνικά
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 04:37

Φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN TC 434 ‘’ Electronic Invoicing’’

Φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN TC 434 Electronic Invoicing

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή CENTC 434 ‘’ElectronicInvoicing’’, μετά από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), θα συνεδριάσει στην Κύπρο μεταξύ 17/10/2018 και 18/10/2018, στην Aγία Νάπα.

Η  CENTC 434 ElectronicInvoicing έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση Ευρωπαϊκών Πρότυπων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς κατά την παροχή αγαθών, έργων και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου (EN) που θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.