Ελληνικά
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 11:25

Εθνικό & Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, Εναρμονισμένα Πρότυπα για Δομικά Προϊόντα, Σήμανση CE

KOAG

 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του CYS για την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων ως προς το Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης, διενεργήθηκε παρουσίαση με τίτλο «Εθνικό & Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, Εναρμονισμένα Πρότυπα για Δομικά Προϊόντα, Σήμανση CE» στο προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες με ειδικότητα στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτικής Μηχανικής, ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης προτύπων τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και στο Ευρωπαϊκό, την σήμανση ποιότητας και τις απαιτήσεις της σήμανση CE στα δομικά υλικά.