Ελληνικά
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 08:03

Συμμετοχή του CYS στο 15ο CEN CENELEC PR ROUNDTABLE 2018

CEN CENELEC

Πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2018 η 15η ετήσια συνάντηση των τμημάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC στη Σερβία.

Φέτος στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν των 25 αντιπροσώπων από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, μέλη των CEN και CENELEC, με σύνολο αντιπροσωπεύσεων 16 εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Συμμετείχαν επίσης οι ISO και IEC.

Θέμα του φετινού CENCENELECPRRoundtable ήταν «Δουλεύουμε καλύτερα μαζί». Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης εκπροσώπησε η κυρία Μαρία Θεοφάνους, Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις ευκαιρίες που προσφέρει η έννοια του να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί χρησιμοποιώντας και ανταλλάζοντας καλές πρακτικές.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει το PR Roundtable στηρίζοντας το European Policy Hub καθώς και το  European Industry Forum σε θέματα επικοινωνίας.

Το CCMC συντόνισε με δεξιοτεχνία τη συζήτηση, κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που καλλιέργησαν τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων. Οι συμμετέχοντες έθεσαν πλήθος ερωτήσεων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων.