Ελληνικά
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 11:31

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CEN TC 346

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών (TC) από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO), θα φιλοξενήσει στις 5+6 Mαρτίου ,2019 τη συνάντηση της Υποεπιτροπής CENTC 346 ConservationofCulturalHeritage.

H Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage με αποστολή την εκπόνηση προτύπων τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, σκοπός της επιτροπής είναι η εκπόνηση προτύπων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Η τυποποίηση συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στα θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.