Ελληνικά
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 10:27

Ημερίδα CYS - ΣΕΚ - ETUC: Τυποποίηση - Η σημασία της εμπλοκής των Συντεχνιών της Κύπρου

photo social media and website

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συντεχνιών (ETUC) σας προσκαλούν στην πιο πάνω ανοικτή Ημερίδα που συνδιοργανώνουν στις 3 Απριλίου 2019 στη Λευκωσία.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των μελών των συντεχνιών της Κύπρου και των εργαζομένων αναφορικά με την τυποποίηση και τα πρότυπα, και τη σημασία που αυτά έχουν στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων. Επιπλέον στην ημερίδα θα γίνει αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης προτύπων, τη διασύνδεση που αυτά έχουν με τη νομοθεσία, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι συντεχνίες και τα μέλη τους μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην τυποποίηση, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, καταθέτοντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους αναφορικά με όλα τα πιο πάνω, αλλά και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτύπων για τους εργαζόμενους.
Πιο κάτω θα βρείτε τη δήλωση συμμετοχής και στην επόμενη σελίδα το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.
Την ημερίδα χορηγούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA).

Ημερίδα CYS - ΣΕΚ - ETUC Πρόσκληση - Πρόγραμμα και Δήλωση Συμμετοχής