Ελληνικά
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 07:25

Ο CYS στις Συνεδρίες των Δ.Σ. των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης

Πραγματοποιήθηκε στις 13 & 14/3/2019 στις Βρυξέλλες, η εαρινή Συνεδρία του Δ.Σ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και η κοινή Σύνοδος των Δ.Σ των CENELEC & CEN.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), εκπροσώπησε ο Διευθυντής Τυποποίησης κ. Πάμπος Καμμάς, ως εκλελεγμένο Μέλος του Δ.Σ. της CENELEC.

Κύρια θέματα που απασχόλησαν τις συνεδρίες, ήταν οι επιπτώσεις του BREXIT τόσο για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης όσο και στην Τυποποίηση στην Ευρώπη γενικότερα, η απρόσκοπτη και έγκαιρη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τίτλων των νέων Εναρμονισμένων Προτύπων (ΕΝ’s), θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΙCT) κ.α..

Επιπρόσθετα, τα δύο Δ.Σ. συζήτησαν σειρά εσωτερικών θεμάτων προϋπολογισμού, διακυβέρνησης, Στρατηγικής και Πολιτικής, για σωρεία ζητημάτων που άπτονται τόσο της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Ενιαίας Αγοράς, όσο και της ανάπτυξης του εμπορίου με τρίτες χώρες με την ορθολογική χρήση των προτύπων, όπως με την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Οι επόμενες συνεδρίες των Δ.Σ. των CEN & CENELEC ως επίσης και οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις τους, θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2019 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ρουμάνικης Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

------------------
Στη φωτογραφία το Δ.Σ. της CENELEC

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ CENELEC 2019 2020