Ελληνικά
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 05:09

7η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

healthday

Τουλάχιστον το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μην έχει πλήρη κάλυψη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, ανάλογα με την χώρα στην οποία, ζει μπορεί να αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία ακόμη και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αφού πολλές οικογένειες αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων ζωτικών αναγκών, όπως τα τρόφιμα ή η στέγαση. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι το θέμα της 7ης Απριλίου φέτος, Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας είναι η Παγκόσμια Κάλυψη Υγείας (Universal Healthcare Coverage). 

Ανάλογο όμως είναι και το μήνυμα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για Υγεία για Όλους (Healthcare for All). Η υγειονομική περίθαλψη είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όλοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας. 

Τόσο η Διεθνής, όσο και η Ευρωπαική τυποποίηση,  προσπαθούν μέσα από τη δραστηριότητα των δεκάδων σχετικών τεχνικών επιτροπών και των εκατοντάδων προτύπων που αυτές ετοιμάζουν, να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας εξοπλισμού, προιόντων, αναλωσίμων και υπηρεσιών υγείας.
Σε αυτή την προσπάθεια εμπλέκονται ενεργά ενδιαφερόμενοι από κάθε τομέα και σε αυτούς περιλαμβάνονται ασθενείς, κλινικό προσωπικό, ιατροί, κατασκευαστές εξοπλισμού, επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, δημόσιοι λαι ιδιωτικοί φορείς υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κ.ο.κ. 

Οι υπηρεσίες υγειονομικής  περίθαλψης αφορούν τις ζωές όλων και ο καθένας με τον τρόπο του θα πρέπει να συμβάλει στη προσπάθεια για ένα καθολικό και ποιοτικό σύστημα υγείας. Η τυποποίηση και τα πρότυπα είναι εδώ για να συμβσλουν και να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.