Ελληνικά
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 07:54

Επιτυχής υλοποίηση Ημερίδας του CYS για τη νέα έκδοση του CYS EN ISO 50001:2018 «Energy Management Systems – Requirements with Guidance for Use»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, στο κτίριο διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)  με θέμα:

 

CYS EN ISO 50001:2018

"Εξοικονομήστε με πολλαπλά οφέλη εφαρμόζοντας Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης"

 

Η ημερίδα ήταν ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο και στόχος της ήταν να δοθεί μια σφαιρική ενημέρωση για τις βασικές πρόνοιες και τις αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου CYS EN ISO 50001:2018, αλλά και να τονισθούν τα οφέλη που αποδεδειγμένα πλέον προκύπτουν από την εφαρμογή ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο αυτό.

Κατά την έναρξη της ημερίδας έγιναν χαιρετισμοί από το Διευθυντή Τυποποίησης του CYS και εκ μέρους του Αναπληρωτή Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας. Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ενέργειας αναφορικά με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τους ενεργειακούς ελέγχους και τη διασύνδεση με το πρότυπο CYS EN ISO 50001.

 

Κύριος εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Δρ Απόστολος Μιχόπουλος, εθνικός αντιπρόσωπος της Κύπρου στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 301 Energy Μanagement and Energy Savings. Ο Δρ Μιχόπουλος συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Επιτροπής αυτής, αρμοδιότητα της οποίας είναι η εκπόνηση και η αναθεώρηση προτύπων σχετικών με την ενεργειακή διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του προτύπου CYS EN ISO 50001.

 

Τις εμπειρίες τους και τα πραγματικά οφέλη που έχουν αποκομίσει από την εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο, παρουσίασαν εμπεριστατωμένα οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενέργειας της Ελληνικής Τράπεζας, της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακοί Μηχανικοί καθώς και στελέχη Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν στην Ελληνική Τράπεζα, την Υπηρεσία Ενέργειας και την Τσιμεντοποιία Βασιλικού για την ευγενή οικονομική στήριξη τους προς τον CYS, στην όλη προσπάθεια του για την πραγματοποίηση της ημερίδας.

Πατήστε πιο κάτω για τις παρουσιάσεις της ημερίδας:

1. Νομικό Πλαίσιο, Ενεργειακοί Έλεγχοι & Διασύνδεση με CYS EN ISO 50001 - Γιάννης Θωμά ΥΕΕΒ

2. CYS EN ISO 50001:2018 - Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος - Εθνικός αντιπρόσωπος CYS στην επιτροπή ISO/TC 301

3. Το ταξίδι προς το ISO 50001 - Γιάννος Ιωάννου - Ελληνική Τράπεζα

4. ISO 50001 Energy Management - Χρίστος Ευθυβούλου - Τμήμα ΗΜΥ

5. Εφαρμογή προτύπου ISO 50001-Ανδρέας Παναγή,Μαρίνα Τσαγγαρίδου-Τσιμεντοποιία Βασιλικού

 

Photo ISO 50001 3 1

Photo ISO 50001 3 2

Photo ISO 50001