Ελληνικά
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 06:29

Δημοσίευση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 και 8 (Aγγλική Έκδοση)

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης ανακοινώνει τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 και 8.

Πατήστε εδω για  τη Δημοσίευση.

National Annex to CYS EN 1997-1:2004 (Including AC:2009 and A1:2013)

National Annex to CYS EN 1997-2:2007 (Including AC:2010)

National Annex to CYS EN 1998-1:2004 (Including A1:2013 and AC:2009)

National Annex to CYS EN 1998-2:2005 (Including A1:2009, A2:2011 and AC:2010)


National Annex to CYS EN 1998-3:2005 (Including AC:2013)

National Annex to CYS EN 1998-4:2006

National Annex to CYS EN 1998-5:2004

National Annex to CYS EN 1998-6:2005


Σημείωση: Οι παλαιότερες εκδόσεις των πιο πάνω εθνικών προσαρτημάτων αποσύρονται.