Ελληνικά
Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 08:41

Αναδημοσίευση της αγγλικής έκδοσης του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 2

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(CYS) έχει προχωρήσει με τη αναδημοσίευση της αγγλικής έκδοσης του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 2 / NationalAnnex to CYS EN 1998-2:2005 (Including A1:2009, A2:2011 and AC:2010) - Eurocode 8: DesignofStructuresforEarthquakeResistancePart 2: Bridges.( Πάτήστε εδω για την σχετική γνωστοποίηση)

NationalAnnex to CYS EN 1998-2:2005 (Including A1:2009, A2:2011 and AC:2010) - Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance Part 2: Bridges