Ελληνικά
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 10:44

Ενημέρωση για Aναδημοσίευση Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 6, Μέρος 2 National Annex to CYS EN 1996-1-2:2005 (Including AC:2010).

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(CYS) έχει προχωρήσει με τη αναδημοσίευση της αγγλικής έκδοσης του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 6, Μέρος 2 / National Annex to CYS EN 1996-1-2:2005 (Including AC:2010) - Eurocode 6: Design of Μasonry structures Part 1-2:General Rules-Structural fire Design.

(Επισυνάπτεται σχετική γνωστοποίηση)

National Annex to CYS EN 1996-1-2:2005 (Including AC:2010)