Ελληνικά
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 10:51

Δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων του Ευρωκωδίκα 9.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων του Ευρωκωδίκα 9.

 

Επισυνάπτεται η σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-1:2007 (Including A1:2009 and A2:2013)

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-2:2007 (Including AC:2009)

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-3:2007 (Including A1:2011)

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-4:2007 (Including AC:2009 and A1:2011)

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-5:2007 (Including AC:2009)