Ελληνικά
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 08:53

Δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 0 NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1990:2002 Eurocode - Basis of Structural Design(Including Amendment A1:2005,Corrigendum AC:2010, and Annex A2: Application to Bridges)

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(CYS) έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 0 NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1990:2002 Eurocode - Basis of Structural Design(Including Amendment A1:2005,Corrigendum AC:2010, and Annex A2: Application to Bridges)

Πατήστε πιο κάτω για το κείμενο