Ελληνικά

 *της Μαρίας Θεοφάνους

Γιορτάζουμε σήμερα, 9 Μαΐου την Ημέρα της Ευρώπης. 73 χρόνια έχουν περάσει από τη Διακήρυξη Σούμαν που συμβολίζει την απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, CEN και CENELEC, συμμετέχουν ενεργά  στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε αυτόν τον εορτασμό, προσβλέποντας στην αξιοποίηση της πλήρους ισχύος των προτύπων για να διασφαλίσουν ότι η Ενιαία Αγορά θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποσχέσεις της για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Επιπρόσθετα, από τη δημιουργία της το 1993, η Ενιαία Αγορά, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ενωμένης Ευρώπης. Με σκοπό να ​​διευκολυνθεί το εμπόριο, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να  διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας, η Ενιαία Αγορά συνέβαλε στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής, τροφοδοτώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη και στους πολίτες της.

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν ένα ενεργό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης που βασίζεται σε μοναδικές αρχές, τα πρότυπα οικοδομούν εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά. Επίσης, τα πρότυπα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται  στην Ευρώπη πληρούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας για τους καταναλωτές και στην περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων, βοηθούν στην πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η επέτειος αυτή, αποτελεί μια ευκαιρία για τις επιτυχίες που επιτεύχθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και για να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις. Η Ευρώπη, στην προσπάθεια της για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων  χρειάζεται μια ισχυρή, ανθεκτική και ενημερωμένη ενιαία αγορά με τη χρήση και ανάπτυξη νέων προτύπων.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ενημέρωση της που εξέδωσε τον Μάρτιο 2023, η Ε.Ε. θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητά, στοχεύοντας σε οικονομικά προσιτή ενέργεια και επενδύοντας στις δεξιότητες του μέλλοντος. Για την Ενιαία Αγορά αυτό συνεπάγεται προτεραιοποίηση δράσεων και δημιουργία νέων πολιτικών που θα διευκολύνουν την άρση πιθανών υφιστάμενων φραγμών, εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς με την προώθηση των υπηρεσιών έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι αναδυόμενες ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες.

Οι CEN και CENELEC, ως οι επίσημοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, βρίσκονται πάντα αρωγοί για την καλή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο τους  περίπου 24.000 πρότυπα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οι δύο Οργανισμοί παρέχουν ζωτικά εργαλεία που στηρίζουν την ενιαία αγορά αλλά και την ανάπτυξή της.

Αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εθνικών μελών, εμπειρογνωμόνων, βιομηχανικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, η Τυποποίηση και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα  είναι έτοιμα να εργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις και εργαλεία ως προς την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και της Ενιαίας Αγοράς.

Η Γενική Διευθύντρια των CEN και CENELEC, κυρία Elena Santiago Cid,  ενόψει του εορτασμού δήλωσε:

«Η 30ή επέτειος της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε σε έναν απολογισμό των κοινών μας επιτυχιών μέχρι τώρα και να σκεφτούμε το μέλλον. Οι CEN και  CENELEC είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για να αξιοποιήσουν τη δύναμη των προτύπων και να διασφαλίσουν ότι η ενιαία αγορά θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα οφέλη της σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, για τα επόμενα τριάντα χρόνια και μετά».

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός και αναγνωρισμένος φορέας τυποποίησης στην Κύπρο, μετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση ως πλήρες Μέλος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Με δεκάδες εμπειρογνώμονες, μέσα από ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων Λειτουργών Τυποποίησης και επιστημόνων-ειδικών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, για κάθε θέμα που καλύπτει την Κυπριακή αγορά, βιομηχανία και την κοινωνία γενικότερα, συμβάλλει ενεργητικά στη διαμόρφωση κι εκπόνηση εκατοντάδων Ευρωπαϊκών Προτύπων ‘ΕΝ’ και εναρμονισμένων Προτύπων ‘hENs’. Μ ’αυτό τον τρόπο και ο CYS βάζει το λιθαράκι του στη διατήρηση κι επέκταση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς,  διασφαλίζοντας τον Ευρωπαίο, και κατ επέκταση και τον Κύπριο καταναλωτή, ότι επιλέγει και χρησιμοποιεί ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες σε επαρκή επίπεδα ποιότητας, κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη χωρίς σύνορα.

*Η Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Πηγή: CEN