Ελληνικά

Στo πλαίσιo του 11ου InfoCom Cyprus 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα ‘’Ευρωπαϊκά Πρότυπα στο Τομέα των Τηλεπικοινωνιών’’ στις 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία. Στην εν λόγω Ημερίδα Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και τον Οργανισμό 3GPP ( Third Generation Partnership Project) παρουσίασαν τις δραστηριότητες των 2 Οργανισμών οι οποίοι συμβάλουν στη δημιουργία προτύπων για τηλεπικοινωνίες και των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT).

Ο κ.Jorgen Friis Διευθυντής υπηρεσιών ΕΤSI επεσήμανε τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΤSI στη δημιουργία προτύπων για τομείς όπως 5G, cloud computing, internet of things, data technologies and cybersecurity.

Ο k.Friis παρουσίασε τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων τα οποία διεξάγονται στον ETSI κι αφορούν δοκιμές τεχνολογιών, την πρακτική λειτουργία τους και την διαλειτουργικότητα μέσω των Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Ο κ. Κevyn Flyyn υπεύθυνος Επικοινωνίας και Προώθησης στον Οργανισμό 3GPP παρουσίασε τα δημοσιευμένα πρότυπα για δίκτυα 5G και για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙΟΤ) τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Eπίσης ο Λειτουργός Τυποποίησης του CYS κ.Ιωσήφ Καρής παρουσίασε το υφιστάμενο σύστημα Τυποποίησης στην Κύπρο όσο αφορά τις Τηλεπικοινωνίες και την Αντανακλαστική Επιτροπή MC 07 η οποία παρακολουθά τις εξελίξεις των προσχεδίων τα οποία δημοσιεύονται από τις Επιτροπές του ETSI.

ΠαρουσίασηDesigning Tomorrow's World

Παρουσίαση ETSI and 3GPP work on 5G standards

Παρουσίαση National Standardization System for Telecommunications & ICT 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ