Ελληνικά

Share

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την δημοσίευση των αναθεωρημένων Εθνικών Προσαρτημάτων για τoν Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Το έγγραφο «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές» έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό προσάρτημα.

 

 

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ