Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, στην προσπάθεια του για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης προωθεί έμπρακτα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της συνεχούς στήριξης της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

Ο CYS, λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, δηλώνει παρών στην έμπρακτη συμβολή με δράσεις της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής του Κράτους. Η εν λόγω πολιτική αποσκοπεί στη σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα από τη διευκόλυνση της λειτουργίας του βιομηχανικού οικοσυστήματος και τις κατάλληλες επενδύσεις στην αειφορία, στην καινοτομία, στη ψηφιοποίηση, στις υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του δευτέρου πυλώνα «Βελτίωση Συνθηκών Βιομηχανικού/Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Συνομολόγηση Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο όπου στη βάση ετήσιας Ειδικής Συνδρομής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης επιτυγχάνεται χωρίς περαιτέρω χρέωση, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα πρότυπα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
Παρόλο που τα πρότυπα εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αντιληφθεί τη σημασία τους, λόγω των πολλαπλών οφελών που τυγχάνουν. Με τη χρήση των προτύπων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων τεχνολογίας και επιτυγχάνεται η τυποποίηση μεθόδων παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης διαφόρων μορφών, διαπίστευσης φορέων και εργαστηρίων, διακρίβωσης οργάνων, ανάπτυξης της μετρολογίας, όλης δηλαδή της υποδομής ποιότητας που πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο κράτος στην εποχή μας.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα πιο κάτω συμπληρώνοντας το Παράρτημα ΙΙ και αποστέλλοντας το στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης :

• Πέντε (5) Ευρωπαϊκά (CYS EN / CYS EN ISO / CYS EN IEC) ή/και υιοθετημένα διεθνή CYS ISO / CYS IEC ή/και αμιγώς Κυπριακά (CYS) Πρότυπα, χωρίς χρέωση σε ετήσια βάση μέχρι 1.000 δικαιούχους ανά έτος,

• Επιπλέον (πέραν των 5) Ευρωπαϊκά (CYS EN / CYS EN ISO / CYS EN IEC) ή/και υιοθετημένα διεθνή CYS ISO / CYS IEC ή/και αμιγώς Κυπριακά (CYS) Πρότυπα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Σχεδίου,

• Πρότυπα που δεν είναι Ευρωπαϊκά (CYS EN / CYS EN ISO / CYS EN IEC) ή/και υιοθετημένα διεθνή CYS ISO / CYS IEC ή/και αμιγώς Κυπριακά (CYS) αλλά αναφέρονται στο Παράρτημα IV, στις χρεώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22-411413, 22-411414 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ